Γράφτηκε από 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Το σύγγραμμα αναλύει τη λειτουργία του οικονομικού συστήματος σύμφωνα με το κεϋνσιανό και με το κλασικό οικονομικό υπόδειγμα. Καλύπτει τις αγορές προϊόντος και χρήματος, τον σχηματισμό του γενι-κού επιπέδου των τιμών, τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, την ανάλυση του δημοσίου χρέους, τον εξωτερικό τομέα και την αγορά συναλλάγματος, καθώς και προεκτάσεις της θεωρίας των επενδύσεων και της κατανάλωσης. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ασκήσεις με τις απαντήσεις τους για την εμπέδωση της ύλης. Η παρουσίαση βασίζεται σε απλά γεωμετρικά σχήματα και σε απλά μακροοικονομικά υποδείγματα. Το επίπεδο ανάλυσης αντιστοιχεί σε αυτό των δευτεροετών ή τριτοετών φοιτητών των ελληνικών πανεπιστημίων, αλλά με κατάλληλη επιλογή κεφαλαίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το εισαγωγικό μάθημα της μακροοικονομικής.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΛΙΑΝΟΣ, Θεόδωρος / ΨΕΙΡΙΔΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
  • Θέμα:

    ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1954
  • isbn: 978-960-603-150-2

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00