Γράφτηκε από 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗTIKΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Στο προτεινόμενο σύγγραμμα αναπτύσσεται η θεωρία και η εφαρμογή της μεθοδολογίας της Προσομοίωσης στη Διοικητική Επιστήμη (Simulation in Management Science). Παρουσιάζονται αναλυτικά βασικές έννοιες όπως «σύστημα» και «μοντέλο» με ειδικότερη εστίαση στα μοντέλα προσομοίωσης. Ακολουθεί παράθεση της μεθοδολογίας ανάπτυξης μοντέλων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων αποτύπωση, περιγραφή, διερεύνηση, σύγκριση, πρόβλεψη και βελτιστοποίηση (descriptive, perspective, predictive, optimization) ενώ στη συνέχεια μελετώνται έννοιες όπως: οντότητες (entities), δραστηριότητες και διεργασίες (activities and processes), γεγονότα (events), ενεργητικές και παθητικές καταστάσεις (active passive or idle states) και ένα σύνολο εργαλείων που οδηγούν (drive) τα μοντέλα προσομοίωσης.
Θεμελιώνονται οι βασικές αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η προσομοίωση διακριτών γεγονότων (discrete event), δηλαδή οι τυχαίοι αριθμοί (random numbers), οι γεννήτριες (random variates generators), η ανάλυση των δεδομένων εισόδου (input data analysis), η διαγραμματική απεικόνιση και τα βασικά εργαλεία προγραμματισμού. Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στις έννοιες της επαλήθευσης και της εγκυρότητας (verification and validation) και αναλύονται οι τεχνικές που εγκαθιδρύουν την αξιοπιστία ενός μοντέλου. Το θεωρητικό υπόβαθρο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση στατιστικών εργαλείων για την ανάλυση των δεδομένων εξόδου (output statistical analysis) και με την παρουσίαση μεθόδων μείωσης της μεταβλητότητας και αυτοσυσχέτισης των αποτελεσμάτων (variance reduction techniques).
Το σύγγραμμα ολοκληρώνεται με την ανάπτυξη ενός case study, που συμπληρωματικά με όλα τα υπόλοιπα παραδείγματα του βιβλίου, ενσωματώνει τις τεχνικές και τα εργαλεία σε μια ολιστική προσέγγιση με τη χρήση ενός εξελιγμένου εργαλείου προσομοίωσης (ExtendSim) το οποίο επίσης παρουσιάζεται στις βασικές του λειτουργίες αλλά και εναλλακτικά με τη χρήση εργαλείων ανοικτού κώδικα (JaamSim).
Το βιβλίο συνοδεύεται από εκτενή και επίκαιρη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΣ / ΚΑΠΑΡΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Θέμα:

    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ, ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ,ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ,ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ,ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2488
  • isbn: 978-960-603-032-1
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ »

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00