Γράφτηκε από 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Το βιβλίο αυτό καλύπτει τον ραγδαία ανερχόμενο κλάδο της Γεωργίας Ακριβείας, που ενώ έχει ενσωματωθεί στα περισσότερα προγράμματα σπουδών των Ευρωπαϊκών και Αμερικάνικων Πανεπιστημίων, στην Ελλάδα υπάρχει κενό από άποψη Πανεπιστημιακού συγγράμματος προσαρμοσμένο τόσο στης ανάγκες των φοιτητών της Φυτικής Παραγωγής όσο και της Γεωργικής Μηχανικής. Συγκεκριμένο σύγγραμμα θα αναπτύξει τη θεωρία, τις τεχνολογίες, τη διαχείριση, την οικονομικότητα, την περιβαλλοντική αποτύπωση καθώς και τις εφαρμογές της Γεωργίας Ακριβείας τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτού του βιβλίου θα υπάρχει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για τις εφαρμογές της τηλεπισκόπισης για τη γεωργία ακριβείας καθώς και οι εφαρμογές της ρομποτικής στη γεωργία.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΦΟΥΝΤΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ / ΓΕΜΤΟΣ, ΘΕΟΦΑΝΗΣ
  • Θέμα:

    ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ / ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΣΡΟΩΝ,ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ,ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ,ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2670
  • isbn: 978-960-603-135-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00