Γράφτηκε από 

ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Το βιβλίο αρχίζει με ένα εισαγωγικό κεφάλαιο (Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή) και στη συνέχεια διαρθρώνεται σε δύο
ενότητες, την Αλιεία και την Αλιευτική βιολογία. Στην ενότητα της αλιείας (Ενότητα Ι) περιλαμβάνονται 4
κεφάλαια (Κεφάλαιο 2: Αλιευτικά εργαλεία και επιλεκτικότητα, Κεφάλαιο 3: Παραγωγικές διαδικασίες και
αλιευτικοί πόροι, Κεφάλαιο 4: Κατηγορίες αλιείας, αλιευτική προσπάθεια και υπεραλίευση, Κεφάλαιο 5: Η
επίδραση της αλιείας στους οργανισμούς και το οικοσύστημα), τα οποία αναλύονται ξεχωριστά. Στην ενότητα
της αλιευτικής βιολογίας (Ενότητα ΙΙ) περιλαμβάνονται 5 κεφάλαια (Κεφάλαιο 6: Ηλικία, Κεφάλαιο 7: Αύξηση,
Κεφάλαιο 8: Θνησιμότητα, Κεφάλαιο 9: Αναπαραγωγή. Κεφάλαιο 10: Διατροφή). Στο τέλος κάθε κεφαλαίου
θα υπάρχουν 2-3 ασκήσεις. Το βιβλίο κλείνει με το Κεφάλαιο της βιβλιογραφίας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΣΤΕΡΓΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΤΣΙΚΛΗΡΑΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΖΩΟΛΟΓΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ / ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ/ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ / ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ / ΑΛΙΕΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΗΛΙΚΙΑ,ΑΥΞΗΣΗ,ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ,ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ,ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2685
  • isbn: 978-960-603-235-6
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ »

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00