Γράφτηκε από 

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Το παρόν σύγγραμμα δημιουργήθηκε ώστε να καλυφθούν διδακτικές ανάγκες των φοιτητών προπτυχιακού κύκλου με προσανατολισμό την Επιστήμη της Πληροφορίας. Η στοχοθεσία των ενοτήτων ήταν να δοθεί ένας ολοκληρωμένος χάρτης περί σημασιολογίας της πληροφορίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω δόθηκε έμφαση σε (3) τρεις τομείς.


• Στο πρώτο τομέα στην εισαγωγή, περιγράφεται η έννοια της πληροφορίας και η μεθοδολογική προσέγγιση της επεξεργασίας της δηλαδή ο συντακτικός και ο στατιστικός, ενώ στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι ισχύουσες πρακτικές ανάκτησής της.
• Στο δεύτερο τομέα και ειδικότερα στο κεφάλαιο (2) γίνεται μια εκτενής αναφορά στη συντακτική επεξεργασία της πληροφορίας και ειδικότερα επί θεμάτων τεχνολογιών της πληροφορίας όπως σχημάτων μεταδεδομένων, μηχανισμού εξαγωγής συμπερασμάτων, μηχανών αναζήτησης με χρήση σημασιολογικών γλωσσών και τη θεμελιώδη ανάπτυξη συλλογιστικής και συμπερασματικής των μηχανών. Επίσης στο τέταρτο (4ο) κεφάλαιο παρουσιάζεται εκτενώς η έννοια της οντολογίας ως επίσης και οι γλώσσες γραφής της οντολογίας.
• Στον τρίτο τομέα και συγκεκριμένα στο τρίτο (3ο) κεφάλαιο αναπτύσσονται τομείς που a priori επιλύουν γλωσσικά διαλειτουργικά προβλήματα στις μεθοδολογίες της συντακτικής επεξεργασίας της πληροφορίας και αυτοί είναι οι η υπολογιστική και η ποσοτική γλωσσολογία.
• Τέλος στον τρίτο τομέα και ειδικότερα στα κεφάλαια (5) πέντε και (6) έξι αναπτύσσονται αντιπροσωπευτικές ταξινομικές μεθοδολογίες της πληροφορίας με στατιστική προσέγγιση ακολουθούμενες από τις αντίστοιχες εφαρμογές.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΓΝΩΣΗ, ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ / ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ,ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ,ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2854
  • isbn: 978-960-603-237-0

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00