Γράφτηκε από 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΠΠΟΔΑΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΕΑΝΘΗ

Το βιβλίο "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΠΠΟΔΑΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΕΑΝΘΗ" περιλαμβάνει αυτοτελή δοκίμια που αναφέρονται στην αρχιτεκτονική και πολεοδομία της ελληνικής πόλης από το μακρινό μέχρι το εγγύτερο παρελθόν - από την κλασική αρχαιότητα στον 19ο αιώνα. Γίνονται τομές σε χαρακτηριστικές περιόδους της ιστορίας της ελληνικής πόλης, με χρονική αλληλουχία. Επιχειρείται η θεματική διεύρυνση σε ζητήματα πέραν της αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, όπως αυτά της πρόσληψης και διαχείρισης των μνημείων και οικιστικών συνόλων του παρελθόντος μέσα στα σύγχρονα αστικά τοπία. Γίνεται η ιστορική προσέγγιση των πόλεων στη συγχρονία και τη διαχρονία τους. Στόχος της μελέτης δεν είναι μόνο η καταγραφή των σχετικών ζητημάτων αλλά και η ερμηνεία τους: προσπαθεί να εξηγήσει πώς εξελίχθηκαν οι αλλαγές στο χώρο των πόλεων, εξετάζοντας το χώρο της πόλης μέσα στο ευρύτερο ιστορικό του περιβάλλον. Η πολεοδομία και αρχιτεκτονική εντάσσονται στον γενικότερο προβληματισμό που θέτουν οι ιστορικές συνθήκες. Αποτελούν ένα κέντρο εστίασης της κοινωνίας την οποία παρατηρούν. Η αμφίδρομη κίνηση μεταξύ χώρου και κοινωνίας καθοδηγεί τις περιγραφές και τις ερμηνείες.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΜΟΝΙΟΥΔΗ-ΓΑΒΑΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑ
  • Θέμα:

    ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ / ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ/ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΠΟΛΗ,ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ,ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2927
  • isbn: 978-960-603-042-0

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00