Γράφτηκε από 

ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Το σύγγραμμα αφορά στη σύγχρονη μετασυλλεκτική φυσιολογία και τεχνολογία καρπών και λαχανικών και αποτελείται από δυο κύρια μέρη: (1) Τη μετασυλλεκτική φυσιολογία και τους χειρισμούς των οπωροκηπευτικών και (2) Την εφαρμοζόμενη μετασυλλεκτική τεχνολογία.
Στο εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην παραγωγή και τη σημασία των οπωροκηπευτικών παγκόσμια και στη χώρα μας, καθώς και στις μετασυλλεκτικές απώλειες. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται η κατάταξη των καρπών και λαχανικών, η έννοια της ποιότητας, τα κυριότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οπωροκηπευτικών και οι προ- και μετασυλλεκτικοί παράγοντες που την επηρεάζουν. Περιγράφονται οι κυριότερες φυσιολογικές παράμετροι (π.χ. αναπνοή, απώλεια νερού, αιθυλένιο, ωρίμανση και γήρανση, μεταβολικές αλλαγές μετά τη συγκομιδή κ.ά.) που επηρεάζουν τη μετασυλλεκτική ζωή και συμπεριφορά των οπωροκηπευτικών, καθώς επίσης και οι ενδεικνυόμενοι μετασυλλεκτικοί χειρισμοί σε καρπούς δενδροκομικών και κηπευτικών ειδών, φυλλώδη λαχανικά, βλαστούς, άωρες ταξιανθίες, και υπόγεια όργανα, με λεπτομερή παραδείγματα σε αντιπροσωπευτικά είδη από κάθε κατηγορία. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότερες μετασυλλεκτικές φυσιολογικές διαταραχές, καθώς και ο κρυοτραυματισμός και η ψύξη, ενώ γίνεται αναφορά στις κυριότερες μετασυλλεκτικές ασθένειες των οπωροκηπευτικών. Ως προς την εφαρμογή της μετασυλλεκτικής τεχνολογίας, δίνονται αρχικά οι αρχές των χειρισμών που εφαρμόζονται για τη διατήρηση της ποιότητας και την επιμήκυνση της μετασυλλεκτικής ζωής των νωπών οπωροκηπευτικών, και ακολούθως γίνεται αναλυτική περιγραφή της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται (π.χ. πρόψυξη, αποπρασινισμός, τεχνητή ωρίμανση, αποξήρανση, κάλυψη των προϊόντων με εδώδιμες ή πλαστικές μεμβράνες ή με κερί, διαλογή, καθαρισμός, συσκευασία, μέθοδοι συντήρησης και αποθήκευσης, εφαρμογή τροποποιημένων ή ελεγχόμενων ατμοσφαιρών κ.ά.). Τέλος, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα ελάχιστα μεταποιημένα οπωροκηπευτικά.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΑΣΣΑΜ, ΧΑΡΟΛΝΤ-ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ / ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΣ / ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ / ΚΑΥΚΑΛΕΤΟΥ, ΜΙΝΑ / ΤΣΑΝΤΙΛΗ, ΕΛΕΝΗ / ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
  • Θέμα:

    ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ / ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ/ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΕΤΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ,ΠΟΙΟΤΗΤΑ,ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ,ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΡΠΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3336
  • isbn: 978-960-603-261-5

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00