Γράφτηκε από 

ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩN

Το παρόν βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα βασικό εγχειρίδιο για την ανάπτυξη των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην Ελλάδα.Σε αυτή την κατεύθυνση εξετάζονται οι πλέον βασικές λειτουργίες της Διοίκησης των συνεταιρισμών και αναλύονται τα εξής θέματα:

Βασικές έννοιες για τη Διοίκηση των επιχειρήσεων καθώς και μια εισαγωγική προσέγγιση στις αγροτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις ιδιαιτερότητες που αυτές παρουσιάζουν.

Η εφαρμογή των συνεταιριστικών αρχών, και η προοπτική δημιουργίας μια νέας στρατηγικής ανάπτυξης που να βασίζεται σε αυτές.

Οι Παραδοσιακοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και εναλλακτικές οι μορφές συνεταιριστικής οργάνωσης. Ομάδες Παραγωγών.

Θεωρία της επιχείρησης και αγροτικοί συνεταιρισμοί.

Παρουσίαση των Συνεταιρισμών Νέας γενιάς και της δυνατότητας ανάπτυξης τους στον Ελληνικό χώρο.

Η λειτουργικότητα και ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισμών στην αγορά. Συγκριτική ανάλυση διάρθρωσης και νομοθεσίας των αγροτικών συνεταιρισμών διεθνώς.

Εφαρμογή μικροοικονομικής θεωρίας στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Επικεντρώνοντας στις Οικονομίες κλίμακας, την εσωτερική οργάνωση και αποτελεσματικότητα συνεταιριστικών οργανώσεων.

Στρατηγικές ανάπτυξης αγροτικών συνεταιρισμών και βιομηχανιών τροφίμων. Το επιχειρηματικό σχέδιο ενός συνεταιρισμού.

Πολιτική συγχωνεύσεων στους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Χρηματοδότηση και χρηματοοικονομικά προβλήματα στους συνεταιρισμούς.

Αγροτικοί συνεταιρισμοί και συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Η Οικονομική διαχείριση αγροτικών συνεταιρισμών.

Τέλος παρουσιάζεται ένας πρακτικός οδηγός για το πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει η δημιουργία και η ανάπτυξη ενός Αγροτικού συνεταιρισμού

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ / ΣΕΡΓΑΚΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  • Θέμα:

    ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΔΙΟΙΚΗΣΗ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ,ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ,ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3684
  • isbn: 978-960-603-307-0

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00