Γράφτηκε από 

ΑΡΧΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Η επιστήμη της Τηλεπισκόπησης είναι πολύ ευρεία τόσο ως προς τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται όσο και τις τεχνικές επεξεργασίας τους και τις εφαρμογές ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ταχύτατη εξέλιξη της. Το σύγγραμμά αυτό στόχο έχει να παρέχει γνώση και κατανόηση των βασικών εννοιών, των αρχών και των εφαρμογών της τηλεπισκόπησης.
Παρέχει παραδείγματα εφαρμογών των βασικών αρχών σε μια ποικιλία αντικειμένων της τηλεπισκόπησης, που συνδέονται κυρίως με τη επιλογή των δεδομένων, τη συλλογή τους, την ανάλυση και ερμηνεία. Επίσης επιχειρήται να προσδιοριστούν τα όρια της Τηλεπισκόπησης ως προς τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της. Τα βασικά αντικείμενα του συγγράμματος αφορούν:
Εισαγωγή στην επιστήμη με στοιχεία ιστορικά, τον ρόλο της Τηλεπισκόπησης στη μελέτη του περιβάλλοντος, τις φυσικές αρχές, τα παθητικά και ενεργητικά όργανα καταγραφής και τα χαρακτηριστικά τους , τα βασικά στάδια προ-επεξεργασίας, επεξεργασίας και ερμηνείας. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογών τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα του συγγραφέα .
Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχουν πηγές αναζήτησης πρόσθετης γνώσης καθώς επίσης και τεστ με ερωτήσεις για την αυτό-αξιολόγηση του φοιτητή.
Το βιβλίο αυτό με βάση το περιεχόμενό του καταφέρνει να διατηρήσει μια ισορροπία μεταξύ της θεωρίας, των βασικών εργαλείων επεξεργασίας δορυφορικών εικόνων και των εφαρμογών της.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ, ΙΣΑΑΚ
  • Θέμα:

    ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ,ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ,ΔΟΡΥΦΟΡΟΙ,ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ,ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3960
  • isbn: 978-960-603-443-5

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00