Γράφτηκε από 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

Η θεματολογία του βιβλίου αφορά στις τεχνολογίες των πολυμέσων και υπερμέσων που έχουν κυριαρχήσει στις διάφορες εκφάνσεις της διαμεσικής επικοινωνίας και γενικότερα της δραστηριότητας του σύγχρονου ανθρώπου. Το ραγδαία εξελισσόμενο αυτό πεδίο επιδιώκει μια περισσότερο φιλική και παραστατική παρουσίαση της πληροφορίας μέσα από πολύπλευρες και πολυεπίπεδες δομές, συμβάλλοντας στην καλύτερη κατανόηση ακόμη και απαιτητικών θεμάτων. Έτσι, παρέχεται αμεσότητα και πλούσια διαμεσική εμπειρία στο χρήστη, που μπορεί να επιλέξει και να πλοηγηθεί στο περιεχόμενο που τον ενδιαφέρει μέσα από πολλαπλές -μη γραμμικές- διαδρομές αφήγησης ή/και πιο προωθημένες μορφές διάδρασης.
Η πολυμεσική παραγωγή αφορά σε ένα κατεξοχήν διεπιστημονικό πεδίο που απαιτεί τη στενή συνεργασία ειδικών και ομάδων πολλών διαφορετικών κλάδων (πχ γραφίστες, σεναριογράφοι, καλλιτέχνες-δημιουργοί, ειδικοί των ΤΠΕ- προγραμματιστές, επικοινωνιολόγοι, δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι, ψυχολόγοι κ.ά.). Ωστόσο, τα περισσότερα βιβλία πολυμέσων έχουν συνήθως τεχνικό χαρακτήρα που απευθύνεται κυρίως σε μηχανικούς, ειδικούς των Η/Υ και προγραμματιστές, και δεν προσφέρονται για κατανόηση από τις υπόλοιπες δημιουργικές ομάδες. Η παρούσα πρόταση επιχειρεί να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, στοχεύοντας στην κατανόηση των θεμάτων, την παροχή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη δεξιοτήτων συγγραφής και διαχείρισης πολυμέσων, από απλούς χρήστες. Το βιβλίο δίνει έμφαση σε τεχνολογίες πολυμέσων, μεθόδους ανάπτυξης και εφαρμογές μη γραμμικής αφήγησης στα νέα ψηφιακά μέσα. Ο στόχος του είναι διττός. Αφενός, αποσκοπεί στην κατανόηση των βασικών αρχών και τεχνολογιών, επιδιώκοντας την εύκολη εκτέλεση πολυμεσικών εφαρμογών και την υπερμεσική πλοήγηση, ως κομμάτι των διαδικασιών καθημερινής ψηφιακής ενημέρωσης-πληροφόρησης. Αφετέρου, αποβλέπει στην απόκτηση δεξιοτήτων πολυμεσικής παραγωγής ως κομμάτι των διαδικασιών δημιουργίας-διανομής περιεχομένου από συμμετοχικούς χρήστες, ελεύθερους επαγγελματίες, μέλη μεγάλων οργανισμών /παραγωγών κ.ά.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΔΗΜΟΥΛΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
  • Θέμα:

    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ,ΥΠΕΡΜΕΣΑ,ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΦΗΣΗΣΗ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ,ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ,ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ,ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ,ΝΕΑ ΜΕΣΑ,ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΜΕ,ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4343
  • isbn: 978-960-603-221-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00