Γράφτηκε από 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Το σύγγραμμα επιχειρεί μία ιχνηλάτηση της σημασίας της Πολιτιστικής Διπλωματίας, όπως αυτή συναρτάται με την άσκηση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, στα πλαίσια των διεθνών σχέσεων και των διεθνςών οργανισμών. Στο πρώτο μέρος θα αναλυθεί η έννοια της πολιτιστικής διπλωματίας και θα επιχειρηηθε η αναδίφηση τηςί ιστορικής της εξέλιξη, καθώς και η ανάλυση του περιεχομένου και των φορέων της. Στην συνέχεια θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Ελληνική διμερή πολιτιστική διπλωματία και πως αυτή ασκείται ( Υπ.Εξ., Υπουργείο Τουρισμού, Υπουργείο Παιδείας, Οικουμενικό Πατριαρχείο κ.ο.κ.) ενώ θα γίνει μια ενδεικτική αναφορά στην πολιτιστική διπλωματία άλλων κρατών (π.χ. Γαλλία, ΗΠΑ, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο κ.ο.κ.).
Στο δεύτερο μέρος του συγγράμματος θα παρατεθεί ανάλυση που θα αφορά την πολυμερή πολιτιστική διπλωματία και τους οργανισμούς και τα φόρα στα πλαίσια των οποίων αυτή ασκείται. Θα αναδειχθεί η σχέση της πολιτιστικής διπλωματίας και της θρησκείας, ενώ, επίσης, θα ιχνηλατηθούν οι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές όψεις της πολιτιστικής διπλωματίας. Επί τω τέλει, θα αναδειχθεί ο ρόλος της UNESCO, της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και άλλων θεσμών στο πεδίο αυτών όπως ο Πολιτιστικός διάλογος Ευρώπης-Ασίας(ASEM). υ Εν κατακλείδι, το προτεινόμενο σύγγραμμα θα πραγματευτεί ζητήματα που αφορούν το διεθνές περιβάλλον και τις σύγχρονες προκλήσεις, την σύγκρουση των πολιτισμών αλλά και τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΜΠΟΥΤΣΙΟΥΚΗ, ΣΟΦΙΑ
  • Θέμα:

    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ,ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,ΟΥΝΕΣΚΟ,ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ,ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ,ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ,ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4424
  • isbn: 978-960-603-416-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00