Γράφτηκε από 

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα που άπτονται της γένεσης των δημόσιων προβλημάτων και της συγκρότησης της πολιτικής ατζέντας. Στόχος του βιβλίου είναι η κατανόηση των διαδικασιών ανάδειξης των δημόσιων προβλημάτων μέσα από τη συνάρθρωση διαφορετικών ερευνητικών παραδόσεων που εγγράφονται στα αντικείμενα των δημόσιων πολιτικών, της κοινωνιολογίας των ΜΜΕ, της πολιτικής κοινωνιολογίας των ομάδων συμφερόντων και των κοινωνικών κινημάτων. Το βιβλίο διερευνά πιο ειδικά τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες ορισμένα μόνο από τα γεγονότα ή τα θέματα που ανακύπτουν στο δημόσιο χώρο συγκροτούνται σε προβλήματα, δημοσιοποιούνται από τα ΜΜΕ και αξιολογούνται από ειδικούς, αποτελούν μέρος του πολιτικού ανταγωνισμού και τελικά γίνονται αντικείμενο πολιτικών αποφάσεων και επεξεργασίας δημόσιων πολιτικών. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται ζητήματα που σχετίζονται με τους φορείς που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση των δημόσιων προβλημάτων (δημόσιοι φορείς, κοινωνικά κινήματα, ΜΜΕ), τους τρόπους που χρησιμοποιούν για να εννοιολογήσουν ή να «πλαισιώσουν» τα προβλήματα, τις ρητορικές και τα σχήματα αιτιολόγησης που χρησιμοποιούν για να αναδείξουν όψεις των προβλημάτων αυτών αλλά και τις πολιτικές λύσεις που τελικά επιλέγονται. Παράλληλα εξετάζονται ορισμένα παραδείγματα διαδικασιών συγκρότησης και εξέλιξης δημόσιων προβλημάτων από τον ελληνικό χώρο όπως η μετανάστευση, οι πυρκαγιές, διατροφικά σκάνδαλα κ.α.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ, ΦΑΝΗ
  • Θέμα:

    ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ / ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΔΟΜΕΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ / ΙΕΡΑΡΧΙΕΣ, ΚΡΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ / ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ / ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ / ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ / ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ / ΜΑΖΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ,ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ,ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ,ΠΛΑΙΣΙΑ,ΜΜΕ,ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΔΡΩΝΤΕΣ,ΚΡΙΣΕΙΣ,ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ,ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4426
  • isbn: 978-960-603-385-8

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00