Γράφτηκε από 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η θεματολογία του βιβλίου επιμερίζεται στα παρακάτω κεφάλαια:

1.Εισαγωγή στα Εφαρμοσμένα GIS
2. Χαρτογραφική υπέρθεση (λειτουργίες σε δεδομένα Vector)
3. Χαρτογραφική υπέρθεση (λειτουργίες σε δεδομένα Raste)
4. Σταθμισμένη Χαρτογραφική υπέρθεση (εφαρμογές χωροθέτησης - ζωνοποίησης του χώρου)
5. Η Μεθοδολογία της Αναλυτική Ιεράρχησης (Analytical Hierarch Process) στη γεωγραφική ανάλυση
6. Ανάλυση δυναμικών φαινομένων (χρονοσειρές γεωγραφικών δεδομένων)
7. Ψηφιακά μοντέλα εδάφους (κατασκευή, αξιοποίηση, παράγωγες πληροφορίες)
8. Εξελιγμένη οπτικοποίηση χωρικών δεδομένων (δυναμικοί χάρτες, 3d χάρτες - διαγράμματα)
9. Χωρικοί στατιστικοί δείκτες (χωρικός μέσος, σταθμισμένος χωρικός μέσος, χωρική τυπική απόσταση, δείκτες χωρικής αυτοσυσχέτισης)
10. Χωρική παρεμβολή (μεθοδολογίες, εφαρμογές)
11. Εφαρμογές Παλινδρόμησης - Γεωγραφικά σταθμισμένης παλινδρόμησης
12. Παράρτημα - Συνοπτικό εγχειρίδιο χρήσης λογισμικού GIS

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΧΑΛΚΙΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΣ / ΓΚΟΥΣΙΑ, MΑΡΙΑ
  • Θέμα:

    ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ,ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΓΠ,ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4546
  • isbn: 978-960-603-453-4

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00