Γράφτηκε από 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΑΣΙΚΗΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται ζητήματα σχετικά με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Είναι γνωστό πως η επίδραση του κλίματος στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον είναι μεγάλη, καθώς διαμορφώνει ένα σύνθετο πλαίσιο περιβαλλοντικών, ανθρωπολογικών και οικονομικών παραγόντων. Επίσης, η ατμόσφαιρα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και διαχείριση των φυσικών πόρων. Χρειάζεται να τονίσουμε ότι τα δάση - και γενικότερα τα δασικά οικοσυστήματα - καλύπτουν περίπου το 30 τοις εκατό της επιφάνειας της πλανήτη και αποτελούν ανανεώσιμο φυσικό πόρο με τεράστια οικολογική και οικονομική σημασία, καθώς παράγουν πολύτιμα προϊόντα και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες στον άνθρωπο.
Η σχέση αλληλεπίδρασης που αναπτύσσεται ανάμεσα στο δάσος και το ατμοσφαιρικό περιβάλλον περιγράφεται από μια δυναμική ισορροπία, που έχει εξαιρετική σημασία. Ενδεικτικά, η δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα και η παραγωγή οξυγόνου, η απορρόφηση διαφόρων αέριων ρυπαντών από την ατμόσφαιρα (διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου κ.λπ.) που προέρχονται από τη βιομηχανία, τα μέσα συγκοινωνίας κι άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, η συμβολή στην αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, ο ιδιαίτερος ρόλος για τη διατήρηση ισορροπίας των υδάτων, αποτελούν κάποιες μόνο από τις πτυχές που αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο της παραπάνω σχέσης.
Η δασική μετεωρολογία και κλιματολογία έχοντας ως αντικείμενο τις αλληλεπιδράσεις των δασικών οικοσυστημάτων με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, δίνει τις απαραίτητες γνώσεις για τη σωστή διαχείριση των δασών, καθώς και για τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών που αφορούν την ανάπτυξη και την ευδοκίμηση των φυτών. Η επίδραση του κλίματος στον τομέα της Δασολογίας αγγίζει σχεδόν όλες τις γνωστικές περιοχές, από τις διαδικασίες εδαφογένεσης και ανάπτυξης των φυτών, μέχρι την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων φυσικών καταστροφών, όπως είναι οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΣΤΑΘΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ / ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΔΑΣΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ,ΔΑΣΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ,ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ,ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ,ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4657
  • isbn: 978-960-603-179-3

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00