Γράφτηκε από 

ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο εγχειρίδιο δημογραφίας που όμως θα ξεφεύγει από την παραδοσιακή παρουσίαση δημογραφικών τεχνικών και δεικτών. Στόχος είναι η παρουσίαση της ιστορίας της δημογραφίας ως επιστήμη, η ανάπτυξη δεικτών, μέτρων μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιεί και η ανάδειξη του ρόλου και της σημασίας των πληθυσμιακών εξελίξεων στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη μιας περιοχής. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι βασικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα, τονίζονται οι γεωγραφικές και διαχρονικές διαφοροποιήσεις, οι βασικές ερμηνευτικές παράμετροι πίσω από αυτές καθώς και οι σημαντικότερες συνέπειες τους.

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από τρεις ενότητες:

Η πρώτη έχει τίτλο "Δημογραφία, Αντικείμενο-Εργαλεία-Μεθοδολογία-Εφαρμογές" και παραουσιάζει τις πληθυσμιακές θεωρίες που αναπτύχθηκαν πριν γεννηθεί η δημογραφία ως επιστήμη, και οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην καθιέρωσή της (Κεφ.1). Αναλύεται το αντικείμενο της δημογραφίας (Κεφ.2), οι διαφορετικές πηγές δημογραφικών δεδομένων (Κεφ.3) τα εργαλεία (Κεφ4) οι μέθοδοι και τεχνικές δημογραφικής ανάλυσης (Κεφ.5)

Η δεύτερη με τίτλο "Ο Παγκόσμιος Πληθυσμός: Χθες – Σήμερα -Αύριο" παρουσιάζει τις δημογραφικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο (Κεφ 6), επικεντρώνεται στον 20ο αι. (Κεφ.7) και την πρώτη δεκαετία του 21ου αι και τις προκλήσεις του μέλλοντος (Κεφ.8).

Η τρίτη ενότητα κάτω από τον τίτλο "Ο πληθυσμός της σύγχρονης Ελλάδας: Εξελίξεις, προσδιοριστικοί παράγοντες και συνέπειες" παρουσιάζει τη δημογραφική εξέλιξη του πληθυσμού της Ελλάδας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του (Κεφ. 9), τις διαφοροποιήσεις της γονιμότητας και θνησιμότητας ως προς τις γεωγραφικές, ηλικιακές και κοινωνικές παραμέτρους (Κεφ. 10), παρουσιάζει τις σημαντικότερες εξελίξεις αναφορικά με τον πληθυσμό άλλης υπηκοότητας στην Ελλάδα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (Κεφ. 11) πραγματεύεται τα ζητήματα των προοπτικών εξέλιξης του πληθυσμού της Ελλάδας και των επιπτώσεων τους (Κεφ. 12).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΤΡΑΓΑΚΗ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ / ΜΠΑΓΚΑΒΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ / ΝΤΟΥΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ / ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ / ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ / ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ / XΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ / ΓΕΩΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ,ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ,ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ,ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4670
  • isbn: 978-960-603-198-4

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00