Γράφτηκε από 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Το βιβλίο αυτό αποσκοπεί στην προσέγγιση της παιδικής ηλικίας σε συνάρτηση με ένα φάσμα κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και ιδεολογικών παραγόντων, προκειμένου να διερευνηθούν τα δομικά γνωρίσματα που αναδεικνύουν την παιδική ηλικία σε κοινωνική κατηγορία και σε σταθερό στοιχείο της κοινωνικής δομής.

Το βιβλίο είναι οργανωμένο γύρω από τρεις θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις:

Ιστορική Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας,
Θεωρίες Κοινωνικοποίησης,
Νέα Κοινωνιολογία της Παιδικής Ηλικίας.

Με γνώμονα τις θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές κάθε προσέγγισης συζητούνται οι συνέπειες που καθεμιά επιφέρει στη γενικότερη θεώρηση της παιδικής ηλικίας, καθώς και στην κοινωνική θέση των παιδιών. Βασικός στόχος του βιβλίου είναι η απομάκρυνση των φοιτητριών και φοιτητών από την παραδοσιακή ερμηνεία της παιδικής ηλικίας στη στείρα βάση του ηλικιακού φάσματος, ενώ προτείνεται η διερεύνηση της κοινωνικής ταυτότητας και η κοινωνική ερμηνεία των όρων «παιδί» και «παιδική ηλικία».

Το βιβλίο εμπίπτει κυρίως στο πεδίο της κοινωνιολογίας της παιδικής ηλικίας, αλλά σχετίζεται και με τα γνωστικά αντικείμενα της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, της κοινωνικής θεωρίας, των παιδαγωγικών και γενικότερα των σπουδών της παιδικής ηλικίας. Επίσης αφορά ερευνητές και φοιτητές από τον χώρο της κοινωνιολογίας του πολιτισμού . Στοχεύει σε πανεπιστημιακούς, εκπαιδευτικούς, αρμόδιους για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και των αναλυτικών προγραμμάτων, επαγγελματίες της παιδικής ηλικίας, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
  • Θέμα:

    ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΤΗ ΔΡΑΣΗ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4744
  • isbn: 978-960-603-411-4

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00