Γράφτηκε από 

ΒΙΒΛΙΟΜΕΤΡΙΑ

Το βιβλίο αυτό έχει στόχο να παράσχει με ένα απλό τρόπο την παρουσίαση βασικών εννοιών , τεχνικών , θεωρητικών βάσεων και ιστορικών εξελίξεων του υποτομέα της επιστήμης των πληροφοριών που ασχολείται με τις ποσοτικές μεθόδους και την ανάλυση της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Ο όρος "Βιβλιομετρία" ή " Bibliometrics" (από τις λέξεις, ‘βίβλος’ και ‘μέτρον’) θα προταθεί για αυτή τη περιοχή και ο όρος αναφορά ως η επιλογή που υπαγορεύεται από καθορισμένους όρους για το είδος των πληροφοριών που θα μετρηθούν. Οι αναφορές αποτελούν ένα κανάλι που συνδέουν τα τεκμήρια και έχουν επωμισθεί, μέσω αναλυτικών εργαλείων, να μας απαντήσουν για τον τρόπο που αυτές συνδέονται μεταξύ τους και τη γνώση που παράγεται, με σκοπό να κατανοηθεί τι μετρούν οι αναφορές και ποιά η διάκριση μεταξύ της ποιότητας και της επίδρασης μιας δημοσίευσης. Στην συνέχεια οι τεχνικές των ποσοτικών μεθόδων θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση της ερευνητικής επίδοσης των τεκμηρίων. Τα εργαλεία επιρροής της έρευνας που δημιουργούνται με την χρήση των αναφορών και των τεκμηρίων , οι βιβλιομετρικοί δείκτες θα ερευνήσουν περιοχές όπως της: παραγωγής και συνεργασίας των δημιουργών, επιστημονικής δραστηριότητας των ερευνητικών ομάδων, ερευνητικού ιδρύματος , χώρας ενδιαφέροντος , προσανατολισμού της έρευνας. Τα προβλήματα της φύσης και των λειτουργιών των αναφορών θα αναλυθούν. Θα μελετηθούν οι πηγές που χρησιμοποιούνται στην έρευνα μέσω των βιβλιομετρικών δεικτών που παράγονται από το Ινστιτούτο Επιστημονικής Πληροφόρησης μέσω των τριών ευρετηρίων του και όλων των μεταγενέστερων. Θα δειχθεί ότι η βιβλιομετρία είναι ένα διεπιστημονικό πεδίο έρευνας που μπορεί να επεκταθεί σε πολλά επιστημονικά πεδία, με τη μεθοδολογία της να περιλαμβάνει συστατικά από τα μαθηματικά, τις κοινωνικές επιστήμες, και όχι μόνο. Θα περιγραφεί η ερευνητική δομή του πεδίου και θα δώθεί λεπτομερής επισκόπηση της μεθοδολογίας της.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΩΖΩΝ
  • Θέμα:

    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ / ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ,ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ,ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ,ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ,ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4755
  • isbn: 978-960-603-202-8

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00