Γράφτηκε από 

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Το βιβλίο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα χρησιμοποιούμενα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στη σύγχρονη εξέλιξή τους ως Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Το βιβλίο απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν ήδη βασική γνώση της λογιστικής και τονίζει τις διαφορές από τα υπάρχοντα εθνικά λογιστικά πρότυπα (ΕΓΛΣ). Η δομή του βιβλίου επιτρέπει την αναζήτηση με βάση τη λογιστική έννοια στην οποία αναφέρονται τα πρότυπα και όχι με βάση τα ίδια τα πρότυπα, ώστε να μπορεί να αποτελέσει ταυτόχρονα και πολύτιμο εργαλείο για τον επαγγελματία λογιστή που είναι συχνά ο αναγνώστης των βιβλίων του είδους. Επίσης, το βιβλίο παραπέμπει στις πρωτότυπες πηγές του υλικού που αναφέρονται σε αυτό (κανονισμοί, οδηγίες, νόμοι κλπ). Τέλος με λυμένα παραδείγματα και ασκήσεις αλλά και ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων στοχεύει στην εμπέδωση του υλικού από τον αναγνώστη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΔΗΜΗΤΡΑΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ / Βρέντζου, Ελένη
  • Θέμα:

    ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ,ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ,ΕΓΛΣ,ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4964
  • isbn: 978-960-603-319-3

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00