Γράφτηκε από 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκοντια θέματα ποσοτικών μεθόδων σε οικονομικά τμήματα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Περιγράφει τις έννοιες του τόκου (απλού και σύνθετου), των επαναλαμβανόμενων πληρωμών (ράντες), των δανείων (τοκοχρεωλυτικών και ομολογιακών). Για κάθε έννοια περιγράφεται το περιεχόμενό της, η ανάγκη εφαρμογής της, ο μαθηματικός τύπος, καθώς και παραδείγματα με ασκήσεις εφαρμογής σε πραγματικές καταστάσεις.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αναγνώστες μη εξοικοιωμένους με τις αατίστοιχες έννοιες, οι οποίοι χωρίς να απαιτείται προηγούμενο υπόβαθρο, θα μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τον τρόπο υπολογισμού:
τόκου
ανατοκισμού
γραμματίων
συναλλαγματικών
ράντας
απλού δανείου
ομολογιακού δανείου

Στο σύγγραμμα περιέχεται μεγάλο πλήθος λυμένων παραδειγμάτων, καθώς και πλήθος άλυτων ασκήσεων για τις οποίες δίνονται οδηγίες αντιμετώπισης και λύσης τους.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΦΛΩΡΟΥ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
  • Θέμα:

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ, ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ / ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΚΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΤΟΚΟΣ,ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ,ΡΑΝΤΑ,ΔΑΝΕΙΟ,ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5066
  • isbn: 978-960-603-163-2

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00