Γράφτηκε από 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

To βιβλίο αναφέρεται στην ποιότητα και στις χρήσεις του ξύλου, το οποίο αποτελεί κύριο προϊόν των παραγωγικών δασών και αξιοποιείται σε ποικιλία προϊόντων και κατασκευών. Η καλή ποιότητα του ακατέργαστου ξύλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την παραγωγή ποιοτικών τελικών προϊόντων μετά από πρωτογενείς και δευτερογενείς κατεργασίες. Η ποιότητα του ξύλου σχετίζεται με το δασοπονικό είδος, την ιδιαίτερη δομή του και τις ιδιότητες του καθώς και με την παρουσία ή μη σφαλμάτων. Γίνεται αναφορά στη στενή σχέση που υπάρχει μεταξύ της δομής και της χημικής σύστασης του ξύλου με την ποιότητα, τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του καθώς και με τις χρήσεις του. Το ξύλο μεταξύ των διαφόρων ειδών παρουσιάζει ομοιότητες, αλλά υπάρχουν και σημαντικές διαφορές δομής που διαφοροποιούν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητά του και το βαθμό καταλληλότητάς του για κάθε χρήση. ΄Ετσι τα διάφορα είδη ξύλου δεν είναι εξίσου κατάλληλα σε συγκεκριμένες χρήσεις και για το λόγο αυτό, το κάθε ξύλο πρέπει να αντιμετωπίζεται κατά την αξιοποίηση του στην πράξη ως διαφορετικό υλικό και να γίνεται εξαντλητική μελέτη της δομής του, της συμπεριφοράς του σε διάφορες συνθήκες και των ιδιοτήτων του ώστε η επιλογή του για μια συγκεκριμένη χρήση να είναι επιτυχής. Μεγάλη σημασία στον τρόπο αξιοποίησης του ξύλου έχει επίσης και η παρουσία σφαλμάτων καθώς και η ένταση του κάθε σφάλματος. Η παρουσία και η ένταση των σφαλμάτων χειροτερεύει την ποιότητα του ξύλου και επηρεάζει σημαντικά το βαθμό καταλληλότητας του ξύλου για ορισμένες χρήσεις. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση των κυριότερων χαρακτηριστικών δομής, των ιδιοτήτων και των χρήσεων των πιο εμπορικών ξύλων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του κόσμου. Η μεγαλύτερη ή μικρότερη εμπορική σημασία του κάθε ξύλου εξαρτάται από τη διαθεσιμότητά του σε κάθε περιοχή, από την ποιότητά του και από τη δυνατότητα και καταλληλότητα αξιοποίησής του σε ποικιλία χρήσεων. Στα ξύλα αυτά περιλαμβάνονται διάφορα κωνοφόρα και πλατύφυλλα ξύλα από όλο τον κόσμο.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ, ΗΛΙΑΣ
  • Θέμα:

    ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΞΥΛΟΥ,ΔΟΜΗ,ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ,ΧΡΗΣΕΙΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5260
  • isbn: 978-960-603-251-6

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00