Γράφτηκε από 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο Τουρισμός είναι μία δραστηριότητα με σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον, τόσο από πλευράς επιχειρηματικότητας όσο και σε Εθνικό επίπεδο. Σήμερα υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός, τόσο ανάμεσα στις διάφορες ομοειδείς Τουριστικές επιχειρήσεις όσο και μεταξύ διαφόρων Τουριστικών περιοχών.
Με βάση το σκεπτικό ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο της κάθε Τουριστικής Επιχείρησης είναι οι εργαζόμενοι σ΄ αυτήν, η επιστημονική «Διοίκηση του Προσωπικού των Τουριστικών Επιχειρήσεων», είναι το πλέον σημαντικό στοιχείο για την επιβίωσή τους μέσα σε μία αγορά που συνεχώς μεταβάλλεται.
Η Διοίκηση είναι ένα πρόσφατα επιστημονικοποιημένο θέμα, που έχει ηλικία μόλις ενός αιώνα. Η σημασία της Διοίκησης του Προσωπικού είναι τεράστια, διότι έχει απεριόριστες πολιτικές προεκτάσεις, εμπεριέχει περιβαλλοντικά θέματα, είναι υπεύθυνη για τα οικονομικά αποτελέσματα και την μακροβιότητα των επιχειρήσεων και ασχολείται με θέματα που αφορούν την αμοιβή των εργαζομένων και κατά συνέπεια την ανθρώπινη ευημερία. Πέρα από την ιστορική προσέγγιση του θέματος και την ανάλυση των βασικών εννοιών που αφορούν στη Διοίκηση, γίνεται προσπάθεια να εντοπισθούν οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι Τουριστικές Επιχειρήσεις και εξετάζεται ο ρόλος που μπορεί να παίξουν οι ιδιαιτερότητες αυτές στο κατά περίπτωση Διοικητικό έργο.
Το παρόν αποβλέπει στο να εξυπηρετήσει τη σπουδή της Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων των Τουριστικών Επιχειρήσεων με βάση τις σύγχρονες αντιλήψεις, ώστε να συμβάλλει στην πρόοδο και οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησης και να βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του διαρκώς αυξανομένου ταξιδιωτικού κοινού και των πολλαπλών τουριστικών απαιτήσεων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΛΑΛΟΥΜΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ,ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5295
  • isbn: 978-960-603-008-6

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00