Γράφτηκε από 

Βιολογία και Εκτροφή Γαστεροπόδων

Το βιβλίο καλύπτει το επιστημονικό αντικείμενο της Βιολογίας των Γαστεροπόδων και το εφαρμοσμένο αντικείμενο της Εκτροφής των Γαστεροπόδων (Σαλιγκαροτροφία). Στην εισαγωγή αναφέρεται η οικονομική σημασία και η διάρθρωση της εκτροφής των χερσαίων γαστεροπόδων παγκοσμίως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, καθώς και στοιχεία για την θρεπτική αξία του κρέατος των σαλιγκαριών και τις δυνατότητες ανάδειξης νέων προϊόντων (αυγά- χαβιάρι). Στα τρία πρώτα κεφάλαια δίνεται η ταξινομική θέση των χερσαίων γαστεροπόδων, η εξωτερική μορφολογία τους, η δομή και οι λειτουργίες του σώματος τους (κελύφος, μανδύας, σπλαχνική κοιλότητα). Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή της δομής και της φυσιολογίας του αναπαραγωγικού και του πεπτικού συστήματος. Συνδέονται οι γνώσεις της βιολογίας αναπαραγωγής και της διατροφής των σαλιγκαριών με τις ανάγκες της εκτροφής τους. Στα δύο επόμενα κεφάλαια παρουσιάζονται τα κυριότερα είδη των εδώδιμων και εμπορεύσιμων σαλιγκαριών παγκοσμίως και στην Ελλάδα (Helix aspersa, Helix pomatia, Helix lucorum και Eobania vermiculata) και αναπτύσσονται στοιχεία της βιολογίας, φυσιολογίας, και οικολογίας τους. Εστιάζει σε δεδομένα από Ελληνικούς πληθυσμούς που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκτροφή σαλιγκαριών στον Ελληνικό χώρο. Τέλος σε τέσσερα κεφάλαια καλύπτεται το αντικείμενο της εκτροφής των χερσαίων γαστεροπόδων. Δίνονται ορισμοί σημαντικών εννοιών και παρουσιάζονται αναλυτικά οι διαφορετικοί τύποι - συστήματα εκτροφής (ανοιχτή - εκτατική, κλειστή – εντατική και ημιεντατική). Αναφέρονται οι γενικές αρχές της κατασκευής των σαλιγκαροτροφείων, o απαιτούμενος εξοπλισμός και τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Αναπτύσσεται η μεθοδολογία συγκομιδής και αποθήκευσης του σαλιγκαριών και θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την προστασία των σαλιγκαροτροφικών εκμεταλλεύσεων. Τέλος επιχειρείται η αποτύπωση της παρούσας κατάστασης του κλάδου της σαλιγκαροτροφίας στην Ελλάδα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ / ΣΤΑΪΚΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
  • Θέμα:

    ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑ / ΖΩΟΛΟΓΙΑ/ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ / ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ / ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ,ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΤΡΟΦΙΑ,ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΩΝ,ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ,ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΖΩΟΛΟΓΙΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/5869
  • isbn: 978-960-603-419-0

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00