Γράφτηκε από 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Το προτεινόμενο βιβλίο έχει καθαρά διεπιστημονικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τμημάτων πολιτικών επιστημών, κοινωνιολογίας, γεωγραφίας, ανθρωπολογίας και χωρικής ανάπτυξης που επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική γνώση σχετικά με τους εναλλακτικούς οικονομικούς και πολιτικούς χώρους.
Το βιβλίο στοχεύει να εισάγει τον αναγνώστη σε μια σύγχρονη και καινοτόμο επιστημονική συζήτηση, που γνωρίζει μεγάλη άνθιση κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Για να το επιτύχει αυτό κινείται σε διαφορετικά επίπεδα. Αρχικά, φιλοδοξεί να εξοικειώσει τον αναγνώστη με τις σημαντικότερες μορφές εναλλακτικών οικονομικών και πολιτικών χώρων, όπως οι συνεταιρισμοί, τα εναλλακτικά ανταλλακτικά δίκτυα και τα εναλλακτικά δίκτυα τροφής. Στη συνέχεια εξετάζονται συνοπτικά οι κλασσικές προσεγγίσεις επικεντρώνοντας στα σημεία εκείνα που επανεμφανίζονται στη σύγχρονη θεωρητική συζήτηση. Ένας από τους βασικούς στόχους του βιβλίου είναι να ενημερώσει τον αναγνώστη σχετικά με τα επιστηµολογικά, µεθοδολογικά, θεωρητικά και εννοιολογικά στοιχεία που συνεισφέρουν οι σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις των εναλλακτικών χώρων, όπως αυτές των ποικίλων οικονομιών, της ετερότητας των οικονομικών και πολιτικών χώρων και των ρωγμών. Ξεχωριστά εξετάζονται τα θέματα του ρόλου του κράτους στην ανάδυση μορφών εναλλακτικής οικονομίας, η σύνδεση των εναλλακτικών οικονομικών και πολιτικών χώρων με τα κοινωνικά κινήματα και ο ρόλος των εναλλακτικών οικονομιών στη χωρική ανάπτυξη. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την ανάδειξη των ακόμα «ανεξερεύνητων» θεμάτων και διαστάσεων των εναλλακτικών οικονομικών και πολιτικών χώρων.
Το βιβλίο περιλαμβάνει όλο το απαραίτητο υλικό για την κατανόηση των διαφορετικών μορφών εναλλακτικών χώρων, των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων και τη συσχέτιση των εναλλακτικών οικονομικών και πολιτικών χώρων με το εκάστοτε πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, καθώς και εργαλεία για το σχεδιασμό τους.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΚΑΒΟΥΛΑΚΟΣ, ΚΑΡΟΛΟΣ-ΙΩΣΗΦ / ΓΡΙΤΖΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ / ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΗΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ/ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ,ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ,ΡΩΓΜΕΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ,ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ,ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/6131
  • isbn: 978-960-603-254-7

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00