Γράφτηκε από 

Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα

Το βιβλίο στοχεύει να παράσχει μια συνολική εικόνα στα επιμέρους στοιχεία που διαμορφώνουν το σύγχρονο πρόσωπο της μουσειοπαιδαγωγικής και να συζητήσει ζητήματα σχετικά με τον χαρακτήρα της μάθησης στο μουσείο. Η ανάλυση βασίζεται σε θεωρητικές προσεγγίσεις και τεκμηριώνεται με παραδείγματα από την ελληνική και διεθνή μουσειακή πραγματικότητα. Στην εισαγωγή (κεφ.1) παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο της μουσειοπαιδαγωγικής σήμερα και στη συνέχεια το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος με τίτλο: Θεωρητικές προσεγγίσεις: Μέθοδοι και στόχοι (κεφ.2, 3) αναλύεται το θεωρητικό υπόβαθρο της μουσειακής εκπαίδευσης εστιάζοντας στις εκπαιδευτικές θεωρίες γνώσης, μάθησης και διδασκαλίας και στα χαρακτηριστικά της μάθησης στο μουσείο. Στη συνέχεια, εξετάζεται η μουσειοπαιδαγωγική στοχοθεσία και αναλύονται οι μέθοδοι και τα είδη δραστηριοτήτων που αξιοποιούνται για την υποστήριξη της εμπειρίας του επισκέπτη.
Το δεύτερο μέρος: Μουσειακή μάθηση και κοινό (κεφ. 4,5,6,7) είναι αφιερωμένο στις διαφορετικές ομάδες κοινού στις οποίες απευθύνεται το μουσείο για την επίτευξη του εκπαιδευτικού του ρόλου. Αναλύονται οι σχέσεις μουσείου-σχολείου, οι δραστηριότητες που απευθύνονται στον ελεύθερο χρόνο του κοινού (οικογένειες, παιδιά, ενήλικες, υπερήλικες κ.ά.) και οι στρατηγικές προσέγγισης ομάδων κοινού που δεν έχουν πρόσβαση στο μουσειακό πολιτιστικό αγαθό. Η ενότητα ολοκληρώνεται με ένα κεφάλαιο σχετικά με την έννοια και τις βασικές αρχές της έρευνας κοινού και της αξιολόγησης, ως βασικού εργαλείου για την επίτευξη μαθησιακών διαδικασιών με επίκεντρο τον επισκέπτη.
Το τρίτο μέρος του βιβλίου: Μέσα και περιβάλλοντα μάθησης και εμπειρίας (κεφ. 8,9,10) εξετάζει τα διδακτικά μέσα που αξιοποιούνται στη μουσειοπαιδαγωγική. Συγκεκριμένα, αναλύεται ο ίδιος ο μουσειακός χώρος ως ένα περιβάλλον μάθησης και, στη συνέχεια, το εκπαιδευτικό υλικό (έντυπο υλικό, Μουσειοσκευές, κ.ά.), και τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιούνται ολοένα και πιο διευρύμενα στις παιδαγωγικές στρατηγικές των μουσείων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΝΙΚΟΝΑΝΟΥ, ΝΙΚΗ / ΜΠΟΥΝΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ / ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΙΤΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ, ΝΙΚΟΛΕΤΑ
  • Θέμα:

    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ,ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ,ΜΕΘΟΔΟΙ,ΜΟΥΣΕΙΟ-ΣΧΟΛΕΙΟ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ,ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/712
  • isbn: 978-960-603-082-6

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00