Γράφτηκε από 

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Στόχος του βιβλίου είναι να συνεισφέρει στον διάλογο που δημιουργείται για το παιχνίδι στη μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών (4-7 ετών). Εστιάζοντας στις βασικές συνισταμένες για τη σχεδιασμένη ένταξη του παιχνιδιού στη μαθηματική εκπαίδευση δημιουργούνται νέα ερωτήματα και προκύπτουν προβληματισμοί, μέσα από τα κεφάλαια του βιβλίου. Στα τέσσερα μέρη του βιβλίου, τα οποία αναπτύσσονται σε δέκα κεφάλαια, γίνεται διαπραγμάτευση των επιστημολογικών θεωρήσεων του παιχνιδιού σε σχέση με την παιδική ηλικία, την εκπαίδευση και τα μαθηματικά, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών ειδών παιχνιδιού, των ερευνητικών δεδομένων αφενός για τη χρήση παιχνιδιών για την προσέγγιση των μαθηματικών και αφετέρου για τις απόψεις των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και των θεμάτων σχεδιασμού για τη δημιουργία και διαχείριση εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Στοιχείων, δηλαδή, για τη σχεδιασμένη ένταξη του παιχνιδιού, ως δραστηριότητας και ως υλικού στη μαθηματική εκπαίδευση των μικρών παιδιών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ
  • Θέμα:

    ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ) / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΠΑΙΧΝΔΙ,ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ,ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ,ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ,ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ,ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ,ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ,ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ,ΠΑΙΓΝΙΩΔΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ,ΤΥΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ,ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ,ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ,ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ,ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1295
  • isbn: 978-960-603-117-5

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00