Γράφτηκε από 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η συγγραφή της γραμματικής μιας φυσικής και εν χρήσει γλώσσας συνιστά επιστημονικό εκπόνημα με καίριες γλωσσολογικές-επικοινωνιακές αλλά και κοινωνικο-ιστορικές παραμέτρους, καθώς η γλώσσα ως διαχρονικός και συγχρονικός φορέας πολιτισμού συνέχει κοινωνίες και συμβάλλει ως αιτία και αιτιατό στη μακροημέρευση της ταυτότητας των λαών. Η πρακτική διεκπεραίωση της σύνταξης της προκειμένης Γραμματικής της Ρουμανικής υπήρξε συνυφασμένη με την έντονη συναίσθηση της επιστημονικής και διδακτικής ευθύνης μου ως εκ γενετής ομιλούντα τη Ρουμανική, ως δασκάλου και ακαδημαϊκού απέναντι στους δυνάμει φοιτητές και διδάσκοντες αλλά και – εν γένει – στους εντρυφούντες σε μια ωραία, ζωντανή αλλά και πολύπλοκη γλώσσα. Η σύνταξη της προτεινόμενης Γραμματικής της Ρουμανικής Γλώσσας έρχεται να καλύψει το μεγάλο κενό που υπάρχει σε σύγκριση με άλλες γλώσσες για τις οποίες είναι πολλά τα βοηθήματα εκμαθήσεώς τους, με την πεποίθηση ότι τούτο θα αποτελέσει σημαντικό στήριγμα σε όλους εκείνους που κάνουν τα πρώτα βήματα στην εκμάθηση της Ρουμανικής Γλώσσας. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και όχι μόνο, οι οποίοι διδάσκονται τη Ρουμανική Γλώσσα, ανεξαρτήτως επιπέδου, προκειμένου να αποκτήσουν το αντίστοιχο θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από μη εξοικειωμένους αναγνώστες, όσο και από αναγνώστες με προχωρημένες γνώσεις Ρουμανικής Γλώσσας. Διδάσκοντες, φοιτητές, σπουδαστές και επαγγελματίες μπορούν να βρουν στο βιβλίο αυτό το απαραίτητα υλικό για την εκμάθηση της Ρουμανικής Γλώσσας.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΣΟΥΤΣΙΟΥ, ΤΣΙΠΡΙΑΝ-ΛΟΥΚΡΕΤΣΙΟΥΣ / ΝΤΟΡΑΤΣΙ, ΜΙΡΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
  • Θέμα:

    ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ / ΦΩΝΗΤΙΚΗ / ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ / ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ / ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΡΟΥΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1529
  • isbn: 978-960-603-162-5

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00