Γράφτηκε από 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Πρόκειται για ένα βιβλίο που εισάγει βασικές έννοιες νευροφυσιολογίας και νευροψυχολογίας και τις συνδέει με τη μουσική, τη μουσική αντίληψη, τη μουσική εκπαίδευση και τη συνολικότερη ανάπτυξη του ανθρώπου από την εμβρυακή ηλικία. Είναι αναλυτικό σε ορισμένα κεφάλαια, απαραίτητα για την κατανόηση της σύνδεσης της μουσικής εξέλιξης και εκπαίδευσης με την εξέλιξη του ανθρώπου και τη φυσιολογία του, χωρίς όμως να επιχειρεί να γίνει εγχειρίδιο βιολογίας ή φυσιολογίας. Εν κατακλείδει, επιχειρέιται μία ανάμιξη και σύμπλευση όλων των προυπαρχόντων θεματολογικών ενοτήτων του βιβλίου.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΖΑΦΡΑΝΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΖΑΦΡΑΝΑΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
  • Θέμα:

    ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ / ΜΟΥΣΙΚΗ / ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ,ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1684
  • isbn: 978-960-603-303-2

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00