Γράφτηκε από 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το βιβλίο αποτελεί μια βασική εισαγωγή στις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων. Τα σώματα κειμένων (corpora) είναι συλλογές μεγάλου αριθμού κειμένων, αποθηκευμένων σε ηλεκτρονική μορφή και επεξεργάσιμων με υπολογιστικά εργαλεία. Η εκτεταμένη χρήση τους κατά τις τελευταίες δεκαετίες για την ανάλυση ποικίλων γλωσσικών φαινομένων έχει καθιερώσει τη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων (corpus linguistics) σε μια από τις βασικές μεθόδους και θεωρητικές οπτικές της γλωσσολογίας. Βασικός στόχος του βιβλίου είναι η εξοικείωση με τα είδη σωμάτων κειμένων, το σχεδιασμό και τη δημιουργία τους, καθώς και τα μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάλυση λεξικών, γραμματικών και κειμενικών πτυχών της Ελληνικής και άλλων γλωσσών με τη βοήθεια σωμάτων κειμένων, ενώ παρουσιάζεται και η συμβολή τους στην ανάλυση της γλωσσικής ποικιλότητας και σε διάφορα πεδία της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του βιβλίου αποτελεί η διαδραστική σύνδεση του περιεχομένου με ιστότοπους σωμάτων κειμένων (π.χ. Σώμα Ελληνικών Κειμένων) και συναφών εφαρμογών με στόχο την εμπέδωση των σχετικών εννοιών και την εξάσκηση στις πρακτικές πτυχές της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων. Το βιβλίο θα περιλαμβάνει, τέλος, γλωσσάρι με τους βασικούς όρους της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΓΟΥΤΣΟΣ, ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ / ΦΡΑΓΚΑΚΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
  • Θέμα:

    ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ,ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ,ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1932
  • isbn: 978-960-603-269-1

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00