Γράφτηκε από 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

Το προτεινόμενο βιβλίο περιγράφει το τις βασικές αρχές, μεθόδους και εργαλεία της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (ΥΓ). Ο χαρακτήρας του βιβλίου είναι διεπιστημονικός και εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των (προ- και μεταπτυχιακών) φοιτητών τόσο της κατεύθυνσης γλωσσολογίας τμημάτων φιλολογίας της χώρας, όσο και των τμημάτων πληροφορικής και/ή πολυτεχνικών τμημάτων. Με αφετηρία το χαρακτήρα του βιβλίου, η θεματολογία του κινείται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας στοχεύει στην εξοικείωση κι εμπέδωση θεωρητικών εννοιών και αρχών της γλωσσολογίας στα διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης. Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με την σύνδεση των πορισμάτων της θεωρητικής γλωσσολογίας με τις πρακτικές εφαρμογές της ΓΤ. Οι δύο αυτοί άξονες διαπλέκονται σε όλη την έκταση του βιβλίου. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια επισκόπηση του αντικειμένου της ΥΓ και τη σύνδεσή της τόσο με τη θεωρητική γλωσσολογία όσο και με την επιστήμη υπολογιστών και των εφαρμογών ΓΤ θέτοντας την κοινή βάση ενδιαφέροντος για τα δύο είδη διαφορετικών αναγνωστών, φιλολόγων-γλωσσολόγων και πληροφορικών. Το δεύτερο κεφάλαιο αφιερώνεται στις έννοιες διακριτών μαθηματικών, η κατανόηση των οποίων είναι απαραίτητη σε όλα τα υποαντικείμενα της ΥΓ και αποτελεί τον πυρήνα της διεπιστημονικότητας της ΥΓ. Τα κεφάλαια 3-6 παρουσιάζουν τη θεωρία και τις εφαρμογές της ΥΓ στο λεξικό, συντακτικό και κειμενικό επίπεδο ανάλυσης με τη χρήση παραδειγμάτων από τα υπάρχοντα εργαλεία για τα Ελληνικά. Το τελευταίο κεφάλαιο αφιερώνεται στις κατευθύνσεις και προκλήσεις της ΥΓ τα επόμενα χρόνια.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΤΑΝΤΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ / ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ, ΑΝΝΑ / ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ / ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ, ΣΤΕΛΛΑ
  • Θέμα:

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ,ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ,ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ,ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ,ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΤΣΟΜΣΚΥ,ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ,ΑΥΤΟΜΑΤΑ,ΟΝΤΟΛΟΓΙΕΣ,ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2205
  • isbn: 978-960-603-492-3

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00