Γράφτηκε από 

ΡΩΜΑΪΚΗ ΕΡΩΤΙΚΗ ΕΛΕΓΕΙΑ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποτελεί μια πολύπλευρη πρόταση μελέτης της ρωμαϊκής ερωτικής ελεγείας, η οποία συνδυάζει τη λεπτομερή εισαγωγή με την εξέταση των κυριότερων χαρακτηριστικών του είδους.

Η εισαγωγή διαγράφει τις ιστορικο-κοινωνικές και πνευματικές συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκε η ρωμαϊκή ελεγεία και παρουσιάζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του είδους σε σύγκριση με την ελληνική (αρχαϊκή και ελληνιστική) ελεγεία. Στον κανόνα των ανδρών ελεγειακών ποιητών προστίθεται και η Σουλπικία, η μόνη ελεγειακή ποιήτρια της Ρώμης, το ελεγειακό έργο της οποίας σώζεται.

Το προς εξέταση υλικό οργανώνεται θεματικά ανά κεφάλαια με κριτήριο βασικά χαρακτηριστικά του είδους. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει μικρό ανθολόγιο ελεγειών, οι οποίες προέρχονται από το έργο και των τριών ελεγειακών. Έτσι επιτυγχάνεται η παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του είδους αλλά και η μελέτη των διακειμενικών ανταλλαγών μεταξύ των ποιητών. Επιπλέον ο διδάσκων έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τα κείμενα που εξυπηρετούν καλύτερα το πρόγραμμα της διδασκαλίας του. Έμφαση δίνεται σε ζητήματα γλώσσας, ύφους και αναπαράστασης της ερωτικής επιθυμίας. Για καθεμιά από τις ελεγείες προσφέρεται μετάφραση, αναλυτικό λεξιλόγιο, καθώς και γραμματικο-συντακτική εξομάλυνση των δυσνόητων σημείων. Ο αναλυτικός ερμηνευτικός σχολιασμός με πλούσια βιβλιογραφική υποστήριξη ολοκληρώνεται με γλωσσικές ασκήσεις και ερωτήσεις κατανόησης.

Η χρήση πολυμεσικού και διαδραστικού υλικού στο βιβλίο είναι εκτεταμένη. Ο ερμηνευτικός σχολιασμός είναι διάστικτος από υπερσυνδέσμους (links) σε on-line βιβλιογραφικές βάσεις αλλά και σε διαδικτυακές τοποθεσίες που περιέχουν εικόνες, χάρτες, timelines, ηχητικά αποσπάσματα (audio clips) και βίντεο με πλούσιο ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ιστορία, τον πολιτισμό και τον καθημερινό βίο στη Ρώμη. Τέλος, επιστρατεύονται on-line παρουσιάσεις, κουίζ και εκπαιδευτικά παιχνίδια προς εμπέδωση και κατανόηση γλωσσικών κυρίως φαινομένων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ / ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
  • Θέμα:

    ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΠΟΙΗΣΗ / ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΛΕΓΕΙΑ,ΡΩΜΗ,ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ,ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ,ΠΡΟΠΕΡΤΙΟΣ,ΤΙΒΟΥΛΛΟΣ,ΟΒΙΔΙΟΣ,ΣΟΥΛΠΙΚΙΑ,ΚΑΤΟΥΛΛΟΣ,ΕΡΩΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ,ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ,ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2213
  • isbn: 978-960-603-491-6
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Lingua Latina ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ »

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00