Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Γράφτηκε από 

Lingua Latina

Το εγχειρίδιο “Lingua Latina. Θέματα λατινικής γλώσσας και ρωμαϊκού πολιτισμού. Ανθολόγιο κειμένων για την ύστερη respublica” πρόκειται να λειτουργήσει ως το βασικό ακαδημαϊκό σύγγραμμα για μαθήματα του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με αντικείμενο τη διδασκαλία της λατινικής γλώσσας, πιθανώς και για αντίστοιχα μαθήματα άλλων Τμημάτων ανά τη χώρα. Με βάση ένα ανθολόγιο αυθεντικών κειμένων κυρίως της κλασικής λατινικής γραμματείας θα αναπτύσσονται θέματα γραμματικής, σύνταξης και μετάφρασης των λατινικών τα οποία από την πολυετή πείρα μας θεωρούμε σημαντικά για την κατανόηση της δομής της λατινικής γλώσσας και των ιδιαιτεροτήτων της. Ξεχωριστή έμφαση θα δοθεί σε πτυχές αυτών των θεμάτων που αναπτύσσονται ανεπαρκώς (ή και καθόλου) στα διαδεδομένα στη χώρα μας έγκυρα εγχειρίδια της γραμματικής και της σύνταξης των λατινικών. Η διδασκαλία θα βασίζεται κατ’ αρχάς σε μία σειρά από κείμενα που όλα τους αφορούν την ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο του τέλους της ρωμαϊκής respublica (τελευταίος προχριστιανικός αιώνας έως το 31 π.Χ.). Το εγχειρίδιο θα συμβάλλει έτσι και στην ελλιπή ρωμαιογνωσία των φοιτητών/ητριών με κρίσιμες πληροφορίες ιστορίας και πολιτισμού. Πριν από κάθε κείμενο θα προτάσσεται ένα σύντομο εισαγωγικό σημείωμα που θα παρέχει τις απαραίτητες ιστορικές και γραμματολογικές πληροφορίες για την κατανόηση του κειμένου και των συμφραζομένων του. Κάθε κείμενο θα συνοδεύουν λεξιλογικές και πραγματολογικές παρατηρήσεις, μετάφραση και υπομνηματισμός της μετάφρασης, ασκήσεις γραμματικής, θεωρία συντακτικού, ασκήσεις αντιστρόφου θέματος (μετάφρασης από τα ελληνικά στα λατινικά) και κείμενο για περαιτέρω εξάσκηση. Το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει επίσης μια εισαγωγή και γενική βιβλιογραφία, ενώ θα εμπλουτίζεται με εικόνες (εικαστικές αναπαραστάσεις, χάρτες), πίνακες (χρονολογικούς κ.ά.) και αρχεία ήχου. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού θα αξιοποιείται διαδραστικά, ώστε η εκάστοτε πληροφορία να είναι άμεσα διαθέσιμη στο σημείο όπου τη χρειάζεται ο αναγνώστης/χρήστης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΦΥΝΤΙΚΟΓΛΟΥ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ / ΤΣΙΤΣΙΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ
  • Θέμα:

    ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ / ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) / ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ / ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ / ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ,ΡΩΜΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ,ΡΩΜΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ,ΥΣΤΕΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2409
  • isbn: 978-960-603-149-6