Γράφτηκε από 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

This book explores general translation in 8 chapters, focusing on the language pair Greek/German. Theoretically and methodologically, the book aligns itself with the functional translational approach of the Skopos Theory that is predominantly grounded in pragmatics and in the awareness of the cultural specificity of the verbal/non-verbal act of communication.

The book intends, first of all, to offer to the translation trainee, the future professional translator, a stable theoretical basis in translation studies, as well as in the particular domain of general translation (chapters 1, 2, 3). A further aim of this book is to make clear, in a contrastive manner, the structural differences between the Greek and the German language, as well as to point out some main particularities relating to this issue (chapter 4), in hope of contributing to the optimization of quality and velocity of the translational out-put in this particular language pair. The theoretical part of the book is followed by a practical one where the students have the opportunity to apply the theoretical knowledge of the first four chapters. Moreover, this practical part of the book enables the students to exercise on specific text types that, additionally, are frequently translated in professional real-life. Thus, the text types under examination are cooking recipes, commercials and travel guides and brochures. In this context, every chapter offers 8 translation exercises (4 for each directionality), and, altogether, these practical chapters offer 24 translation exercises (12 for each directionality) (chapters 5,6,7). The difference between (Nord’s) “documentary translation” and “instrumental translation”, as well as the one between “functional translation” and “non-functional translation” is illustrated on the basis of the translation of the introduction of an old Greek cookery book into German (chapter 8). Every chapter of the book and some of its subchapters are followed by a number of questions that aim at fostering comprehension and the critical competence of the student, as well as by a selection of bibliography. The main part of the book is completed with the Conclusions. The book ends with an appendix that includes answers for the questions following every chapter, a suggested solution for one translation exercise (chapter 8), as well as three bilingual and bidirectional term bases (1. cooking recipes, 2. commercials, 3. travel guides and brochures), the complete bibliography and a very detailed index of names and topics. Last but not least, the book makes use of electronic interactive means in order to accelerate and enhance the learning process.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: SEEL, OLAF IMMANUEL
  • Θέμα:

    ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ / ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΟΥ-ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΤΙΚΗ/ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ / ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ,ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ,ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΟΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ,ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΙ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2568
  • isbn: 978-960-603-081-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00