Γράφτηκε από 

ΡΩΜΑΪΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ - ΟΡΑΤΙΟΣ CARMINA

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποτελεί μια συνθετική και πολυμεσική πρόταση μελέτης της λυρικής ποίησης του Ορατίου. Η πρότασή μας συνδυάζει τη λεπτομερή εισαγωγή στη ρωμαϊκή λυρική ποίηση με την ενδελεχή εξέταση επιλεγμένων ωδών του Ορατίου.
Η Εισαγωγή παρουσιάζει τη λυρική ποίηση εξελικτικά (αρχαϊκή εποχή, ελληνιστική Αλεξάνδρεια, αυγούστεια Ρώμη). Επίσης παρουσιάζονται αναλυτικά τα ιστορικά, κοινωνικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της αυγούστειας εποχής, καθώς και η ζωή και εργοβιογραφία του Ορατίου.
Το εκπαιδευτικό υλικό οργανώνεται ανά κεφάλαιο θεματικά (ποιητική, έρωτας, πολιτική, φιλοσοφία, ύμνοι, φίλοι, κρασί-άνοιξη-φύση). Κάθε κεφάλαιο περιέχει αντιπροσωπευτικό αριθμό ωδών προκειμένου ο διδάσκων να έχει δυνατότητα επιλογής ανάλογα με το πρόγραμμα διδασκαλίας του. Έμφαση δίνεται σε ζητήματα γλώσσας, ύφους, αφήγησης και πολιτικής ιδεολογίας. Για καθεμιά από τις ωδές προσφέρεται μετάφραση, αναλυτικό λεξιλόγιο, καθώς και γραμματικο-συντακτική εξομάλυνση των δυσνόητων σημείων. Ο αναλυτικός ερμηνευτικός σχολιασμός με πλούσια βιβλιογραφική υποστήριξη ολοκληρώνεται με γλωσσικές ασκήσεις και ερωτήσεις κατανόησης.
Η χρήση πολυμεσικού και διαδραστικού υλικού στο βιβλίο είναι εκτεταμένη. Ο σχολιασμός είναι διάστικτος από υπερσυνδέσμους (links) σε on-line βιβλιογραφικές βάσεις αλλά και σε διαδικτυακές τοποθεσίες που περιέχουν εικόνες, χάρτες, timelines, ηχητικά αποσπάσματα (audio clips) και βίντεο με πλούσιο ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα δύο έπη αλλά και τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό στην αυγούστεια Ρώμη. Τέλος, χρησιμοποιούνται on-line παρουσιάσεις, κουίζ και εκπαιδευτικά παιχνίδια προς εμπέδωση και κατανόηση γλωσσικών κυρίως φαινομένων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ / ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ
  • Θέμα:

    ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ / ΠΟΙΗΣΗ / ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΟΡΑΤΙΟΣ,ΛΥΡΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ,ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ,ΔΙΑΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ,ΣΑΠΦΩ,ΑΛΚΑΙΟΣ,ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ,ΜΑΙΚΗΝΑΣ,ΑΥΓΟΥΣΤΕΙΑ ΕΠΟΧΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2905
  • isbn: 978-960-603-490-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00