Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Γράφτηκε από 

Ἐν οἴκῳ και ἐν δήμῳ

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές που διδάσκονται θέματα του ιδιωτικού και δημόσιου βίου στην αρχαία Ελλάδα καθώς και θέματα αρχαίας εικονογραφίας και ερμηνευτικής. Συνδυάζει την περιγραφή και ανάλυση του αρχαιολογικού υλικού με την παράθεση και τον σχολιασμό αρχαίων γραπτών πηγών (λογοτεχνικών κειμένων και επιγραφών) που αντιστοιχούν στα επιμέρους εξεταζόμενα θέματα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από αρχάριους όσο και προχωρημένους προπτυχιακούς φοιτητές των αρχαιογνωστικών επιστημών (Αρχαιολογίας, Αρχαίας Ιστορίας, Κλασικής Φιλολογίας) αλλά και από εξειδικευμένους επιστήμονες που ασχολούνται με διάφορες πτυχές της αρχαίας ελληνικής κοινωνίας. Επίσης, μπορεί να βοηθήσει μεταπτυχιακούς φοιτητές των παραπάνω κλάδων που συγγράφουν εργασίες σχετικά με θέματα αγγειογραφίας, μικροτεχνίας, θρησκείας, θεσμών κλπ.
Στο πλαίσιο της προοπτικής διδασκαλίας διατμηματικών μαθημάτων στη Φιλοσοφική Σχολή, που θα επιτρέπει τις ελεύθερες επιλογές μεταξύ διαφορετικών αρχαιογνωστικών αντικειμένων, το προτεινόμενο εγχειρίδιο επιδιώκει να καλύψει το σχετικό κενό με έναν συνδυαστικό και διαδραστικό τρόπο που θα κινεί το ενδιαφέρον φοιτητών με ξεχωριστές κατευθύνσεις.

Στο βιβλίο περιέχονται ειδικές θεωρητικές γνώσεις καθώς και επεξεργασμένο εποπτικό και γραμματειακό υλικό για την κατανόηση και εμβάθυνση σε έννοιες όπως:
- εικονογραφική ανάλυση
- ερμηνευτική προσέγγιση
- σημασιολογικά δεδομένα
- εικονολογία
- χρήση γραμματειακών πηγών

Για την εμπέδωση των παρεχόμενων γνώσεων θα συνταχθούν ασκήσεις διαφόρων τύπων (περιγραφικές, αντιστοίχισης, ακροστιχίδες, αναγνώριση εικόνων)

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ, ΕΛΕΝΗ / ΜΑΝΑΚΙΔΟΥ, ΦΛΩΡΑ
  • Θέμα:

    ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΒΙΟΣ,ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΡΧΑΪΚΗ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ,ΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΗΓΕΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3138
  • isbn: 978-960-603-323-0