Γράφτηκε από 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ

Το βιβλίο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ιστορικών τμημάτων καθώς και άλλων ανθρωπιστικών κοινωνικών και πολιτικών επιστημών που επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος πώς γράφεται μια ιστορική μελέτη, πώς χειρίζεται ο ιστορικός τις πηγές του και ποια είναι τα μεθοδολογικά εργαλεία της επιστήμης του. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από αναγνώστες που ενδιαφέρονται για την επιστημονικότητα αλλά και τη χρήση της ιστορίας. Ειδικότερα το βιβλίο αυτό παρουσιάζει με απλό και κατανοητό τρόπο:
• τι είναι ιστορία και ποιο είναι το έργο του ιστορικού
• τη σταδιακή εξέλιξη της ιστορικής επιστήμης στην πορεία του χρόνου
• τις πηγές του παρελθόντος και τη θέση της ιστορίας ανάμεσα στο παρόν και το παρελθόν
• τη θεωρία, τις μεθόδους, τα εργαλεία και τα βασικά στοιχεία της συγγραφής μιας ιστορικής μελέτης
Για την επίτευξη αυτών των στόχων το προτεινόμενο εγχειρίδιο
• σχεδιάζεται με βάση τα ερωτήματα που θέτουν οι φοιτητές κατά την πρώτη συνάντησή τους με την ιστορική επιστήμη και ξεκινά από προβληματισμούς, όπως: ότι η ιστορία δεν έχει χρέος να αναπαριστά ό,τι ακριβώς συνέβη σε μία δεδομένη χρονική στιγμή, ότι τα ιστορικά γεγονότα δεν υπάρχουν πριν τα αναδείξουν οι ιστορικοί, ότι η ιστορία δεν «γράφεται από τους νικητές» αλλά ούτε επαναλαμβάνεται.
• έχει τη μορφή ανάλυσης ενός σύγχρονου πανεπιστημιακού μαθήματος: απαρτίζεται από κεφάλαια που αντιστοιχούν σε παραδόσεις, περιλαμβάνουν μαθησιακούς στόχους, ασκήσεις και προτεινόμενη βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη
• κάθε κεφάλαιο εμπλουτίζεται με παραδείγματα που βοηθούν στην κατανόηση δυσνόητων θεωρητικών ζητημάτων και τα οποία αντλούνται από τη σύγχρονη πραγματικότητα, ή ακόμη και από το σύγχρονο κινηματογράφο (π.χ. για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ιστορίες των ατόμων/ηρώων συναντώνται, συναρθρώνονται και αλληλοεπηρεάζονται αλλά υπερκαθορίζονται από εθνικές ή και παγκόσμιες ιστορικές εξελίξεις μιας περιόδου).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΒΟΓΛΗ, ΕΛΠΙΔΑ
  • Θέμα:

    ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΙΣΤΟΡΙΑ,ΘΕΩΡΗΤΙΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ,ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ,ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ,ΠΗΓΕΣ,ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/3821
  • isbn: 978-960-603-292-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00