Γράφτηκε από 

ΣΥΓΚΡΙΤΟΛΟΓΙΑ

Η πρόταση αφορά τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συγγράμματος με τίτλο "Συγκριτολογία. Θεωρία και Πράξη". Η Συγκριτολογία (ή Συγκριτική Φιλολογία) εξετάζει τη λογοτεχνία από μια διεθνή, υπερεθνική οπτική και μελετά τα διακαλλιτεχνικά, διαπολιτισμικά και διεπιστημονικά της συμφραζόμενα. Το αντικείμενο αυτό αποτελεί πλέον και στην Ελλάδα αναπόσπαστο μάθημα στα προγράμματα σπουδών των φιλολογικών τμημάτων (ελληνικών και ξενόγλωσσων). Το υπό δημιουργία σύγγραμμα θα έχει τη μορφή εγχειριδίου και έχει σχεδιαστεί ως υλικό προς αξιοποίηση στη διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος. Απευθύνεται στους φοιτητές των παραπάνω τμημάτων, χωρίς προαπαιτούμενες γνώσεις, με σκοπό να τους εισαγάγει στο αντικείμενο της Συγκριτικής Φιλολογίας, στους σκοπούς και τις μεθόδους της και να ενισχύσει την κριτική τους σκέψη στην κατεύθυνση μιας διεθνούς θεώρησης των λογοτεχνικών φαινομένων. Το βιβλίο αποτελείται από 12 κεφάλαια, τα οποία αποτελούν 12 διακριτές θεματικές ενότητες, οι οποίες πραγματεύονται και καλύπτουν όλες τις βασικές πρακτικές της σύγχρονης Συγκριτικής Φιλολογίας και τα κύρια πεδία άσκησής της. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακόλουθα: 1) Τι είναι Συγκριτολογία 2) Η Ιστορία του κλάδου 3) Είδη Σύγκρισης 4) Πρόσληψη και επίδραση 5) Θέματα και Μοτίβα. 6) Λογοτεχνικά είδη και εποχές 7) Συγκριτολογία και Μετάφραση 8) Διακειμενικότητα 9) Διακαλλιτεχνικότητα 10) Διαπολιτισμικότητα 11) Λογοτεχνία και επιστήμες 12) Συγκριτολογία και παγκοσμιοποίηση. Όλα τα κεφάλαια έχουν την ίδια δομή, αποτελούμενα από τρία μέρη: Ξεκινούν με ένα θεωρητικό μέρος που εισάγει σταδιακά τον φοιτητή στο υπό εξέταση ζήτημα, ακολουθεί ένα πρακτικό μέρος με παραδειγματικές συγκριτολογικές αναλύσεις και ολοκληρώνονται με σύνοψη των βασικών σημείων, ασκήσεις εμβάθυνσης και ενδεικτική βιβλιογραφία. Έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας να παραπέμπει σε έγκριτες ελληνικές και ξενόγλωσσες ηλεκτρονικές πηγές για την ενίσχυση της διαδραστικότητας (βλ. σχετικό πεδίο).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ / ΚΑΡΑΚΑΣΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ / ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  • Θέμα:

    ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ / ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ,ΘΕΩΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ,ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4329
  • isbn: 978-960-603-161-8

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00