Γράφτηκε από 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΦΟΛΟΓΙΑ

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται ένα διεπιστημονικό πεδίο έρευνας όπου επιστήμες όπως η γλωσσολογία, η στατιστική και η τεχνητή νοημοσύνη συνδυάζονται ώστε να αποδοθεί η συγγραφική πατρότητα σε ανώνυμα κείμενα. Ο καθορισμός της συγγραφικής πατρότητας ενός κειμένου παίζει σημαντικότατο ρόλο σε ευρύ πεδίο εφαρμογών σε κλάδους όπως η λογοτεχνική ανάλυση, η εγκληματολογία, κ.ά. Η υφομετρική απόδοση της συγγραφικής πατρότητας αξιοποιεί τεχνικές υπολογιστικής γλωσσολογίας για να αναλύσει τα κείμενα και να μετρήσει κειμενικά χαρακτηριστικά σε αυτά που λειτουργούν άτυπα ως «υπογραφή» ενός συγγραφέα. Οι συχνότητες αυτών των χαρακτηριστικών «εκπαιδεύουν» ειδικούς αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης οι οποίοι «μαθαίνουν» το ύφος των συγγραφέων και μπορούν να προσδιορίσουν στη συνέχεια την πιθανότητα της πατρότητας ενός ανώνυμου κειμένου.
Το προτεινόμενο βιβλίο δομείται σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος είναι θεωρητικό και καλύπτει την ιστορία της υφομετρίας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζονται τα πιο γνωστά υφομετρικά χαρακτηριστικά. Το δεύτερο μέρος αφιερώνεται σε πραγματικά ερευνητικά προβλήματα που σχετίζονται με την υφομετρική απόδοση της συγγραφικής πατρότητας συμπεριλαμβάνοντας τον εντοπισμού του φύλου του συγγραφέα.
Το σύνολο των διαγραμμάτων και των στατιστικών αναλύσεων που χρησιμοποιούνται στο βιβλίο έχουν γίνει με την χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα (Perl, R) και το σύνολο των εντολών που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνεται σε ειδικό παράρτημα ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να επαναλάβει τις αναλύσεις ή να τις προσαρμόσει στα δικά του δεδομένα.
Τέλος, αν και το θέμα που πραγματεύεται το βιβλίο είναι τεχνικό, έχει καταβληθεί προσπάθεια να εξηγούνται με απλό τρόπο όλες οι τεχνικές έννοιες και να χρησιμοποιούνται αναλυτικά παραδείγματα υπολογισμού όλων των εξισώσεων που παρουσιάζονται μέσα στο κείμενο με απώτερο στόχο τη διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού και τη δυνατότητα μελέτης του από άτομα που δεν έχουν ιδιαίτερο μαθηματικό υπόβαθρο (φιλόλογοι, νομικοί κ.ά.).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΜΙΚΡΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ,ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ,ΥΦΟΜΕΤΡΙΑ,ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ,ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ,ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ,ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,ΕΞΩΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/4860
  • isbn: 978-960-603-122-9

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00