Γράφτηκε από 

Σύγχρονη Θεωρία Ελέγχου

Το βιβλίο παραθέτει τη σύγχρονη θεωρία εύρωστου ελέγχου που βασίζεται στο κριτήριο ελάχιστης νόρμας (νόρμα Η2, νόρμα Η άπειρο).

Στη θεωρία αυτή γίνεται εισαγωγή παραθέτοντας τις κλασσικές προσεγγίσεις ελέγχου μέσω των θεωριών διαμόρφωσης πολυμεταβλητού βρόχου και της κλασσικής θεωρίας βέλιστου ελέγχου του Pontryagin. Τα απαραίτητα μαθηματικά εκτίθενται σε Παράρτημα.

Η θεωρία υποστηρίζεται από πλήθος πρωτότυπων παραδειγμάτων από διαφορετικές επιστημονικές περιοχές εφαρμογής καθώς και προβλήματα.

Οι λύσεις συνοδεύονται από on-line και off-line προγράμματα MATLAB και διαδραστικές εφαρμογές.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΠΟΥΛΙΕΖΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ,ΒΕΛΤΙΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ,ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΝΟΡΜΑΣ,ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ,ΕΥΡΩΣΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/105
  • isbn: 978-960-603-027-7

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00