Γράφτηκε από 

Συντήρηση και διατήρηση χαρτιού, βιβλίων και αρχειακού υλικού

Το βιβλίο παρουσιάζει τη Συντήρηση και τη Διατήρηση Χαρτιού, Βιβλίων και Αρχειακού Υλικού με τρόπο κατανοητό σε ένα κοινό που πιθανόν δεν έχει τις απαιτούμενες εξειδικευμένες γνώσεις χημείας, φυσικής και τεχνολογίας υλικών, τους φοιτητές του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας. Ταυτόχρονα, όπου χρειάζεται εμβαθύνει σε τεχνικές λεπτομέρειες ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν ένα επιστημονικό και τεχνικό εγχειρίδιο συντήρησης από ένα Συντηρητή Χαρτιού, Βιβλίων και Αρχειακού Υλικού ή ένα Χημικό Μηχανικό.
Το Βιβλίο δομείται σε 4 μέρη:
Α: Τα Αντικείμενα και τα Υλικά. Παρουσιάζονται η ιστορία, η κατασκευή, η δομή, και οι ιδιότητες των κύριων υλικών (χαρτί, δέρμα, περγαμηνή, μελάνια, συνθετικά πολυμερή) και των αντικειμένων (έγγραφο σε χαρτί, βιβλίο, αρχειακός φάκελος, φωτογραφία, κινηματογραφικό φιλμ, δίσκος, μαγνητική ταινία, ψηφιακά αντικείμενα) που φυλάγονται σε αρχεία και βιβλιοθήκες.
Β: Γήρανση και φθορά βιβλίων και αρχειακού υλικού. Παρουσιάζονται τα αίτια και οι μηχανισμοί φθοράς των βιβλίων και του αρχειακού υλικού. Εξετάζεται η φθορά των υλικών και των αντικειμένων που συζητήθηκαν στο 1ο κεφάλαιο.
Γ: Μέθοδοι συντήρησης βιβλίων και αρχειακού υλικού. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι συντήρησης των υλικών και των αντικειμένων που συζητήθηκαν στο 1ο κεφάλαιο.
Δ. Διατήρηση σε βιβλιοθήκες και αρχεία. Παρουσιάζονται οι ενέργειες και οι κατάλληλες συνθήκες φύλαξης των υλικών και των αντικειμένων που συζητήθηκαν στο 1ο κεφάλαιο.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΖΕΡΒΟΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ
  • Θέμα:

    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ / ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΙΚΩΝ / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ,ΑΡΧΕΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ,ΧΑΡΤΙ,ΓΗΡΑΝΣΗ,ΦΘΟΡΑ,ΑΠΟΞΙΝΙΣΗ,ΣΤΕΡΕΩΣΗ,ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ,ΒΙΒΛΙΟ,ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/63
  • isbn: 978-618-82124-0-4

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00