Γράφτηκε από 

Γραμμικά και Μη Γραμμικά Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης Διεργασίων και Συστημάτων

Το παρόν βιβλίο επιδιώκει να καλύψει το απαραίτητο θεωρητικό και τεχνικό υπόβαθρο για την ανάλυση, σχεδιασμό και εφαρμογή συστημάτων αυτόματης ρύθμισης διεργασιών και συστημάτων (γραμμικών και μη γραμμικών). Συγκεκριμένα η ύλη είναι αφιερωμένη στην μοντελοποίηση και την δυναμική ανάλυση της συμπεριφοράς συστημάτων και τον σχεδιασμό ρυθμιστών, αναλογικών και ψηφιακών για την επίτευξη της επιθυμητής δυναμικής. Για την πιο ολοκληρωμένη παρουσίαση του αντικειμένου έχουν περιληφθεί στην ύλη και σύγχρονες τεχνικές βασισμένες στην τεχνική νοημοσύνη και συγκεκριμένα στα ασαφή συστήματα. Εξ’ αντικειμένου η ανάπτυξη και κατανόηση της ύλης θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την χρήση υπολογιστών τόσο για την προσομοίωση όσο και για τον σχεδιασμό ρυθμιστών. Προς αυτή την κατεύθυνση το βιβλίο συνοδεύεται και από χαρακτηριστικά παραδείγματα σε περιβάλλον Matlab για την εξάσκηση των φοιτητών. Το βιβλίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε προπτυχιακό όσο και μεταπτυχιακό επίπεδο με κατάλληλο επιμερισμό της ύλης. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει την κύρια βιβλιογραφία όπου ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει για να εμβαθύνει και να επεκταθεί περαιτέρω στην συγκεκριμένη ύλη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΣΙΕΤΤΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΜΠΑΦΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ / ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,ΑΣΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ,ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/549
  • isbn: 978-960-603-144-1

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00