Γράφτηκε από 

Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου

Η Θεματολογία του βιβλίου καλύπτει ένα βασικό κλάδο της ναυπηγικής
που ειναι η ευστάθεια και η υδροστατική ισορροπία των συμβατικών πλοίων
υπο την επίδραση διαφόρων δυνάμεων και ροπών. Σκοπός του βιβλίου είναι
να ανανπτύξει τισ βασικές μεθοδολογίες επίλυσης αυτών των προβλημάτων
είτε με μεθόδους κλασικής μηχανικής οπου αυτό είναι εφικτό, είτε με χρήση ειδικών
διαγραμμάτων και λογισμικών όταν αυτά είναι διαθέσιμα. Ενδειττικά τα κεφάλαια
του βιβλίου είναι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ (ΘΕΩΡΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ)
ΚΕΦΑΛΙΑΟ 2 ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΚΛΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΛΙΟΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΛΟΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΘΙΚΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΙΟ 8 ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΣΕ ΚΥΜΑ
ΚΕΦΑΛΙΑΟ 9 ΘΕΩΡΙΑ ΧΑΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΣΗΣ. ΚΑΤΑΚΛΥΣΙΜΑ ΜΗΚΗ
ΚΕΦΑΛΙΑΟ 10 ΔΕΞΑΜΕΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΛΥΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ(-60)
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΛΥΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΤΖΑΜΠΙΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/550
  • isbn: 978-960-603-153-3

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00