Γράφτηκε από 

Διδακτική της Πληροφορικής

Το παρόν βιβλίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής όλων των βαθμίδων τυπικής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής της τεχνικής εκπαίδευσης καθώς και σε εκπαιδευτικούς πληροφορικής που απευθύνονται σε άτομα με ειδικές δεξιότητες.
Το βιβλίο ασχολείται με τη διδακτική της πληροφορικής τόσο στα πλαίσια της γενικής όσο και στα πλαίσια της ειδικής αγωγής. Χρησιμοποιώντας τις γνωστές θεωρίες μάθησης και τις σύγχρονες διδακτικές τεχνικές και λαμβάνοντας υπόψη την εκτεταμένη χρήση του διαδικτύου τόσο από μαθητές όσο και από εκπαιδευτικούς επιχειρούμε να τεκμηριώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για την διδασκαλία της πληροφορικής με την χρήση web 2.0 εργαλείων και εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα γίνεται σημαντική αναφορά στα νοητικά μοντέλα και στις αναπαραστάσεις στη διδασκαλία της πληροφορικής όπως επίσης και στη διδακτική σημασία αυτών στην ειδική αγωγή. Θεωρώντας σημαντικό τον τεχνολογικό εναλφαβητισμό (ακόμη και στις μέρες μας) και την δεοντολογική χρήση της πληροφορικής μια ενότητα του βιβλίου αναφέρεται και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφορικής με τη χρήση web 2.0 εργαλείων.
Αναγνωρίζοντας τα εκπαιδευτικά σενάρια ως εγγενές συστατικό του εκπαιδευτικού πακέτου που συνοδεύει ένα υπολογιστικό περιβάλλον, δεν παραλείπουμε να ασχοληθούμε με αυτά και να τονίσουμε τη συμβολή τους στην διδακτική της πληροφορικής. Επίσης γίνεται εκτεταμένη αναφορά στην αξιοποίηση των διδακτικών σεναρίων τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή με τη χρήση web 2.0 εργαλείων και δίνονται σχετικά παραδείγματα υλοποίησης εκπαιδευτικών σεναρίων.
Τέλος γίνεται αναφορά στις οπτικές αξιολόγησης των web2.0 εργαλείων και κοινωνικών δικτύων τόσο από πλευράς εκπαιδευτικού λογισμικού όσο και από πλευράς ικανοποιητικής αξιοποίησης τους στην διδασκαλία της πληροφορικής στην γενική και ειδική αγωγή.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΣΤΥΛΙΑΡΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΔΗΜΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  • Θέμα:

    ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ,ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/722
  • isbn: 978-960-603-088-8

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00