Γράφτηκε από 

Ανάπτυξη και Διαχείριση Δικτύων Υπολογιστών

Το προτεινόμενο σύγγραμμα θα αποτελέσει πολύτιμο βοήθημα για τον αναγνώστη στο μάθημα "Ανάπτυξη και Διαχείριση Δικτύων", με στόχο την εξοικείωση με σύγχρονες μεθόδους παρακολούθησης, αξιολόγησης, οργάνωσης, ανάπτυξης και εν γένει διαχείρισης σύγχρονων Δικτύων Υπολογιστών. Θα περιλαμβάνονται εργαστηριακές ασκήσεις και δραστηριότητες ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρίες από την εφαρμογή τους.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΦΟΥΛΗΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
  • Θέμα:

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ,ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/900
  • isbn: 978-960-603-191-5

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00