Γράφτηκε από 

Υπολογιστική Φυσική

Το βιβλίο έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην ελληνική επιστημονική βιβλιογραφία στο πεδίο του εισαγωγικού επιστημονικού προγραμματισμού για μηχανικούς και επιστήμονες. Βασίζεται σε τρία μαθήματα που ο συγγραφέας έχει θεμελιώσει και διδάξει από το 2004 στο ΕΜΠ και απευθύνεται κυρίως σε 3ετείς και 4ετείς προπτυχιακούς φοιτητές σχολών θετικών επιστημών και επιστημών του μηχανικού. Τα πρώτα του κεφάλαια διδάσκονται χωρίς πρόβλημα και σε φοιτητές του 4ου εξαμήνου. Δίνεται έμφαση στον εξ' αρχής προγραμματισμό, στην ανάλυση και στην επιστημονική ερμηνεία των αποτελεσμάτων με τρόπο πρακτικό και με μάθηση δια της εμπειρίας. Η επιλογή των προβλημάτων και του λογισμικού δίνει έμφαση στην εκπαίδευση όσων θα ασχοληθούν με υπολογιστικά προβλήματα υψηλής απόδοσης και με στόχο να εκτεθεί ο αναγνώστης σε όσο το δυνατόν πλατύτερο εύρος κατευθύνσεων στον επιστημονικό προγραμματισμό.

Το βιβλίο αποτελείται από 13 κεφάλαια με θεματολογία που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος από ενδιαφέροντα φυσικά προβλήματα. Η θεωρία των περισσοτέρων είναι ήδη γνωστή στον αναγνώστη από εισαγωγικά μαθήματα φυσικής. Το βιβλίο παρουσιάζει όλα τα απαραίτητα εισαγωγικά στοιχεία και δίνει αναφορές για περαιτέρω μελέτη όπου χρειάζεται. Τα κεφάλαια τελειώνουν με ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. Το βιβλίο συνοδεύεται από λογισμικό το οποίο περιέχει όλους τους κώδικες που παρουσιάζονται στο βιβλίο, αλλά και συμπληρωματικά προγράμματα για εξάσκηση.

Οτιδήποτε παρουσιάζεται στο βιβλίο απαιτεί μόνο ελεύθερο λογισμικό.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
  • Θέμα:

    ΦΥΣΙΚΗ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΥΛΙΚΩΝ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ,ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/989
  • isbn: 978-960-603-112-0

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00