Γράφτηκε από 

Τεχνική Προστασία Περιβάλλοντος

The book provides an adequate basis to undergraduate students wishing to enrich their knowledge in Environmental Engineering. It can also be used by postgraduate students and experts as well as other readers familiar with the basic concepts of Environmental Science.
Teachers, students and environmental scientists can find in this book the necessary material for understanding the following concepts:
Environmental systems, environmental ethics, globalization and sustainability.
Pollutants and their impact: inorganic and organic compounds.
Environmental standards and compliance regulations: environmental legislation and IPP/IPPS, limit values, environmental compliance
Integrated assessment: environmental indicators - sustainable development, assessment methods for pollution abatement measures.
Environmental Chemistry: basic concepts, cycles of carbon, water and nitrogen, acid precipitation, .
Air quality: atmospheric pollution, pollution sources, transport phenomena in the atmosphere, consequences of air pollution, air quality models, air pollution abatement processes and technologies.
Waste management: waste production and its consequences, legal background, waste disposal stages, waste management in Greece.
Risk assessment and management: risk and decision making, danger assessment and avoidance
Integrated product policy: environmental management tools, life cycle analysis, eco-label, environmental management systems.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ / ΝΤΖΙΑΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ / ΣΛΙΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑ
  • Θέμα:

    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ / ΧΗΜΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ / ΑΕΙΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ / ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ / ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΑΣΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ / ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΑΕΙΦΟΡΙΑ,ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΕΝΕΡΓΕΙΑ,ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1009
  • isbn: 978-960-603-107-6

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00