Γράφτηκε από 

Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό με Python

Ο σκοπός αυτού του συγγράμματος είναι να διδάξει σε προπτυχιακούς φοιτητές Μηχανικών Η/Υ, Επιστήμης Υπολογιστών και συναφών σχολών τις βασικές αρχές του προγραμματισμού λογισμικού με γλώσσες υψηλού επιπέδου, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα Python. Το σύγγραμμα εισάγει τους φοιτητές στις αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού αλλά και σε θέματα πιο προχωρημένου επιπέδου, όπως ο προγραμματισμός συστημάτων με έμφαση σε τεχνικές συγχρονισμού πολλαπλών διεργασιών/νημάτων, τον δικτυακό προγραμματισμό και εισαγωγικά θέματα προγραμματισμού κατανεμημένων συστημάτων.

Περιεχόμενα:
Εισαγωγή στον προγραμματισμό
Εισαγωγή στην Python
Τιμές, τύποι, μεταβλητές, λέξεις-κλειδιά, εντολές
Εκφράσεις, τελεστές, σχόλια
Συναρτήσεις και εκτέλεση υπό συνθήκη
Eπανάληψη με την εντολή while
Συμβολοσειρές, λίστες, πλειάδες, λεξικά
Αρχεία, εξαιρέσεις και εκσφαλμάτωση
Κλάσεις και αντικείμενα
Ταυτόχρονος προγραμματισμός και νήματα
Δικτυακός προγραμματισμός
Εισαγωγή στον προγραμματισμό κατανεμημένων συστημάτων λογισμικού
Τεχνολογικές τάσεις και μελλοντικές εξελίξεις

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ / ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ
  • Θέμα:

    ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ / ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1708
  • isbn: 978-960-603-101-4

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεων



Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00