Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Γράφτηκε από 

Βιοτεχνολογική Παραγωγή Βιοκαυσίμων

Στην εποχή μας έννοιες όπως «βιοκαύσιμα», «βιομάζα», «βιοαιθανόλη», «βιοντήζελ», συχνά προκαλούν αμηχανία όχι μόνο στο ευρύτερο κοινό, αλλά πολλές φορές και στην ίδια την επιστημονική κοινότητα.
Έτσι, οι σημειώσεις αυτές και στα πλαίσια του μαθήματος «Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον» αποτελούν μια πρώτη προσπάθεια να δώσουν στους φοιτητές μας τα εφόδια ώστε να χρησιμοποιούν τους όρους αυτούς όχι αφηρημένα αλλά ως εργαλεία της επιστήμης της Χημικής Μηχανικής που πάντα αναζητά να δώσει λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον, προσαρμοζόμενη σε απαιτήσεις όχι μόνο επιστημονικές αλλά και ταυτόχρονα κοινωνικές.
Τέλος, ευχόμαστε ότι οι σημειώσεις αυτές θα αποτελέσουν το έναυσμα ώστε πολλοί από τους φοιτητές μας να αποτελέσουν τους πρωταγωνιστές της μεταστροφής της κοινωνίας μας για τη χρησιμοποίηση αειφόρων και ενεργειακά καθαρών πρακτικών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΤΟΠΑΚΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ / ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΥΛΟΣ
  • Θέμα:

    ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ / ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΒΙΟΜΑΖΑ,ΒΙΟΚΑΤΑΛΥΣΗ,ΜΙΚΡΟΦΥΚΗ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ,ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ,ΑΙΘΑΝΟΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ,ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ,ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΤΡΙΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ,ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΜΙΚΡΟΦΥΚΩΝ,ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ,ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΗ ΑΙΘΑΝΟΛΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1721
  • isbn: 978-960-603-224-0