Γράφτηκε από 

Χώροι Γραφείων

Οι χώροι γραφείων αποτελούν μια θεματική περιοχή με ελάχιστη ελληνική βιβλιογραφία. Το βιβλίο αυτό στοχεύει στην κάλυψη αυτού του κενού, προσφέροντας υλικό, το οποίο αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη αυτών των χώρων, τα σύγχρονα οργανωτικά μοντέλα του ανθρώπινου δυναμικού, τη λειτουργική δομή, αλλά κυρίως τους τύπους χωρικής οργάνωσης.
Η δυνατότητα του κτιριακού κελύφους να υποστηρίζει διαφορετικά οργανωτικά μοντέλα, συνεπάγεται την προσαρμογή του εσωτερικού χώρου σε διαφορετικούς τρόπους σχεδιασμού. Έτσι ο σχεδιασμός αυτών των χώρων περιλαμβάνει τα χωρικά μέρη του έργου: το κτιριακό κέλυφος, τα διαρθρωτικά στοιχεία του εσωτερικού χώρου-δάπεδα, τοίχους, διαχωριστικά και οροφές,τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με έμφαση στο σχεδιασμό του φωτισμού, καθώς και την επίπλωση και τα υλικά, ως στοιχείων του σκηνικού.
Η εξέλιξη της τεχνολογίας ανέδειξε νέους τρόπους εργασίας, συνδέοντας τους με σύγχρονες μεταπλάσεις στους χώρους και νέες συνθήκες που υπαγορεύονται σε αυτούς. Στα πλαίσια αυτά αναφέρονται το αυτοματοποιημένο και το εικονικό γραφείο, το εναλλακτικό και το ατομικό γραφείο, το περιβαλλοντικά φιλικό γραφείο, ενώ γίνεται μια επισκόπηση και παρουσίαση επιλεγμένων χώρων από την Ελληνική πραγματικότητα ως παραδειγμάτων των νέων μοντέλων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΖΩΗ / ΗΛΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / ΚΛΩΝΙΖΑΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ / ΜΟΙΡΑ, ΜΑΡΙΑ / ΦΡΑΓΚΟΥ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ
  • Θέμα:

    ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ / ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ / ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΧΩΡΟΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ,ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ,ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ,ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ,ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ,ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/1786
  • isbn: 978-960-603-321-6

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00