Γράφτηκε από 

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Το βιβλίο προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη, ώστε να είναι χρήσιμο για τη θεωρία και για το εργαστήριο. Παρουσιάζονται οι νεότερες εκδόσεις των δημοφιλέστερων επαγγελματικών εργαλείων, αλλά και των πιο διαδεδομένων εργαλείων ανοιχτού κώδικα.

Τα κεφάλαια 1,2, 5, 7, 9, 11 θα περιέχουν θεωρητικές έννοιες. π.χ. το κεφάλαιο της εικόνας θα παρουσιάζει ζητήματα όπως χρωματικά μοντέλα, ψηφιογραφικά και διανυσματικά γραφικά, χαρακτηριστικά αντίστοιχου υλικού (π.χ. οθονών oled, ψηφιακών μηχανών...), μορφοποιήσεις αρχείων εικόνας, αναφορά στις κατηγορίες και τα χαρακτηριστικά των νεότερων εκδόσεων των εργαλείων επεξεργασίας εικόνων.

Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα έχουν βήμα προς βήμα ασκήσεις, για τις οποίες θα υπάρχουν και αντίστοιχα βίντεο clip.
Κάθε κεφάλαιο θα περιέχει και ερωτήσεις/ασκήσεις επανάληψης με υποδείξεις.
Η ύπαρξη ακολουθιών βίντεο για εξήγηση/επίδειξη βημάτων των ασκήσεων του βιβλίου, αποτελεί καινοτομία που θα βοηθήσει στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων τους φοιτητές.

Τα θέματα κάθε κεφαλαίου θα δομηθούν ως αυτόνομες ενότητες. Για παράδειγμα, οι ασκήσεις των πρακτικών κεφαλαίων θα αποτελούν αυτόνομες ενότητες που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε μάθημα σχετίζεται με την αντίστοιχη επεξεργασία, π.χ. θα υπάρχει άσκηση με εργασία με layers στο photoshop που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα. Αντίστοιχα, στη θεωρία, κάθε θέμα θα πραγματεύεται κατά το δυνατόν ανεξάρτητα από το άλλο και να αποτελούν αυτόνομα μαθησιακό αντικείμενο.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι ένα νέο βιβλίο είναι απαραίτητο, γιατί τα δύο πιο διαδεδομένα εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στα ΑΕΙ είναι:
1. της ομάδας:
Δημητριάδης, κ.α. (2004) Τεχνολογία πολυμέσων: Θεωρία-πράξη, Τζιόλα.
&
2. του συγγραφέα της πρότασης:
Λαζαρίνης (2007) Τεχνολογίες πολυμέσων: Θεωρία, υλικό, λογισμικό, Κλειδάριθμος.
Και τα δύο αυτά βιβλία είναι ήδη παρωχημένα. Έχουν γραφτεί 2004 και 2007 αντίστοιχα και είναι προφανές ότι το υλικό και το λογισμικό που παρουσιάζουν είναι παρωχημένα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ
  • Θέμα:

    ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ / ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΠΟΛΥΜΕΣΑ,ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ,ΕΙΚΟΝΑ,ΗΧΟΣ,ΒΙΝΤΕΟ,ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ,ΣΧΕΔΙΟΚΙΝΗΣΗ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2045
  • isbn: 978-960-603-141-0

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00