Γράφτηκε από 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Η «Γεωγραφική Ανάλυση» είναι η μελέτη των γεωγραφικών κατανομών με έμφαση στον προσδιορισμό χωρικών προτύπων, την ερμηνεία των διαδικασιών που τα προκαλούν και τη γενίκευσή τους. Στο βιβλίο παρουσιάζονται εφαρμογές της Περιγραφικής και Επαγωγικής Στατιστικής στην ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων, καθώς και επεκτάσεις των μεθόδων αυτών οι οποίες διεξάγονται σε περιβάλλον Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Απευθύνεται κυρίως σε προπτυχιακούς φοιτητές κατεύθυνσης Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής αλλά και σε φοιτητές άλλων ειδικοτήτων οι οποίοι διδάσκονται θέματα ανάλυσης του γεωγραφικού χώρου. Πρόκειται για βιβλίο με περιορισμένους μαθηματικούς συμβολισμούς με έμφαση περισσότερο στην ουσιαστική κατανόηση των εννοιών και των τεχνικών. Επομένως μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη εξειδικευμένους αναγνώστες ως αφετηρία για περαιτέρω εμβάθυνση. Από το μεγάλο εύρος των στατιστικών μεθόδων γίνεται επιλογή των συνηθέστερων από την άποψη της διεξαγωγής εμπειρικής έρευνας.
Στο βιβλίο, η κλασσική γεωγραφική ανάλυση συνδυάζεται με τις σύγχρονες μεθόδους χωρικής ανάλυσης σε περιβάλλον Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Αναπτύσσονται εφαρμογές για γεωγραφικά δεδομένα σε πίνακες καθώς και για χαρτογραφικά δεδομένα.
Το βιβλίο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό πινάκων, διαγραμμάτων, χαρτών και σχημάτων, ενώ σε όλα τα κεφάλαια υπάρχουν αναλυτικά παραδείγματα με την επίλυσή τους. Επίσης, έχει αναπτυχθεί σειρά από βίντεο, στα οποία παρουσιάζεται η διαδικασία επίλυσης βασικών εφαρμογών, σε λογισμικό στατιστικής ανάλυσης και σε περιβάλλον GIS.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Συγγραφέας: ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΟΛΥΞΕΝΗ
  • Θέμα:

    ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

  • Λέξεις-Κλειδιά:

    ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ,ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ,ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ,ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ,ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ

  • URI: http://hdl.handle.net/11419/2059
  • isbn: 978-960-603-132-8
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ »

Επικοινωνία

Υπηρεσία υποβολής ερωτήσεωνΜέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:00 - 17:00